Chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức

- Bỏ thi thăng hạng viên chức: Bãi bỏ một số quy định về thi thăng hạng viên chức tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp sẽ được thực hiện dưới hình thức xét thăng hạng.

- Ban hành mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất là mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

- Sửa quy định về ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc với viên chức; sửa quy định về các trường hợp được miễn tập sự viên chức;…

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website