Tăng 15% trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Đối tượng áp dụng của thông tư là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã; Quyết định số 111-HĐBT năm 1981 về việcsửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

  

 

Theo đó, từ ngày 1/7/2024, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng như sau:

(1) Tăng thêm 15% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2024 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

(2) Từ ngày 1/7/2024, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại mục (1) mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.500.000 đ/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

- Tăng thêm 300.000 đ/người/tháng: Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3.200.000 đ/người/tháng;

- Tăng lên bằng 3.500.000 đ/người/tháng: Đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 3.200.000 đ/người/tháng đến dưới 3.500.000 đ/người/tháng.

Căn cứ quy định tại mục (1) và (2), cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc quy định tại Điều 1 Thông tư số 8 được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.500.000 đ/tháng từ ngày 1/7/2024 gồm: cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy; chủ tịch UBND; phó bí thư; phó chủ tịch; thường trực đảng ủy; ủy viên thư ký UBND; thư ký HĐND xã; xã đội trưởng; trưởng công an xã và các chức danh còn lại.

Chế độ quy định tại Thông tư số 8/2024/TT-BNV được thực hiện kể từ ngày 1/7/2024. Thông tư số 8 thay thế Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website