Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2010)
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2010
  • 8213

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

  

 

LỊCH SỬ

80 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1930 – 2010)

 

 

  

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội - 2010

 

 

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

PGS, TS. TÔ HUY RỨA

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

BAN BIÊN SOẠN ĐÃ XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN KHOA ĐIỀM, ĐẶNG QUỐC BẢO, TRẦN TRỌNG TÂN,

HÀ ĐĂNG, HỮU THỌ

và nhiều đồng chí Lãnh đạo Ban qua các thời kỳ

 

BAN BIÊN SOẠN

GS, TS. PHÙNG HỮU PHÚ, Trưởng ban

PGS, TS. NGHIÊM ĐÌNH VỲ, Phó Trưởng ban Thường trực

 

PGS, TS. NGUYỄN HỒNG VINH

PGS, TS. ĐÀO DUY QUÁT

PGS, TS. NGUYỄN HỮU BẠCH

TS. BÙI THẾ ĐỨC

TS. NGUYỄN VĂN HOÀ

TS. PHẠM CHIẾN KHU

TS. TRẦN VIẾT LƯU

CN. LÊ DUY SỚM

CN. TRẦN TRÚC THANH

CN. PHẠM NHƯ THÂN

TS. NGUYỄN HỮU THỨC

TS. TRỊNH VĂN TỪ

GS, TSKH. PHẠM MẠNH HÙNG

PGS, TSKH. NGUYỄN TRỌNG BẢO

PGS, TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

ThS. TRẦN THỊ QUỲNH HOA

TS. NGUYỄN THẾ KỶ

ThS. NGUYỄN THÚC LANH

TS. TRƯƠNG MINH NHỰT

PGS, TS. PHẠM TRỌNG THANH

TS. NGÔ VĂN THẠO

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỌ

ThS. TRƯƠNG MINH TUẤN

ThS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Tư liệu cùng chuyên mục

Không quá 24 người ở các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Liên kết website