Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2010)
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2010
  • 8685

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

  

 

LỊCH SỬ

80 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1930 – 2010)

 

 

  

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội - 2010

 

 

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

PGS, TS. TÔ HUY RỨA

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

BAN BIÊN SOẠN ĐÃ XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN KHOA ĐIỀM, ĐẶNG QUỐC BẢO, TRẦN TRỌNG TÂN,

HÀ ĐĂNG, HỮU THỌ

và nhiều đồng chí Lãnh đạo Ban qua các thời kỳ

 

BAN BIÊN SOẠN

GS, TS. PHÙNG HỮU PHÚ, Trưởng ban

PGS, TS. NGHIÊM ĐÌNH VỲ, Phó Trưởng ban Thường trực

 

PGS, TS. NGUYỄN HỒNG VINH

PGS, TS. ĐÀO DUY QUÁT

PGS, TS. NGUYỄN HỮU BẠCH

TS. BÙI THẾ ĐỨC

TS. NGUYỄN VĂN HOÀ

TS. PHẠM CHIẾN KHU

TS. TRẦN VIẾT LƯU

CN. LÊ DUY SỚM

CN. TRẦN TRÚC THANH

CN. PHẠM NHƯ THÂN

TS. NGUYỄN HỮU THỨC

TS. TRỊNH VĂN TỪ

GS, TSKH. PHẠM MẠNH HÙNG

PGS, TSKH. NGUYỄN TRỌNG BẢO

PGS, TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

ThS. TRẦN THỊ QUỲNH HOA

TS. NGUYỄN THẾ KỶ

ThS. NGUYỄN THÚC LANH

TS. TRƯƠNG MINH NHỰT

PGS, TS. PHẠM TRỌNG THANH

TS. NGÔ VĂN THẠO

ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỌ

ThS. TRƯƠNG MINH TUẤN

ThS. NGUYỄN VĂN XUÂN

Tư liệu cùng chuyên mục

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website