Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Đảng Cộng sản Liên bang Nga được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 1993 trong một Đại hội bất thường lần thứ hai và tự tuyên bố mình là sự kế thừa Đảng Cộng sản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (trong thành phần Liên Xô trước đây).

Chủ tịch của Đảng Cộng sản Liên bang Nga hiện nay là ông Gennady Zyuganov.

Hiện nay, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tuy không phải là đảng cầm quyền, nhưng là đảng chính trị lớn thứ 2 tại Liên bang Nga, sau Đảng Nước Nga Thống nhất.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đảng khắc phục mọi khó khǎn, thử thách, từng bước khôi phục và duy trì các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, đấu tranh bảo vệ lợi ích của người lao động, tranh thủ được sự ủng hộ của quần chúng. Đảng Cộng sản Liên bang Nga tự coi mình là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đại diện cho lợi ích của người lao động trên toàn Liên bang Nga.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga hiện vẫn duy trì quan hệ với các nước XHCN, các đảng cộng sản thuộc Liên Xô trước đây và trên thế giới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website