DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX (2001 - 2006)

1. NGYỄN VĂN AN

2. LÊ HỒNG ANH 

3. LÊ THỊ BÂN 

4. TRỊNH LONG BIÊN 

5. ĐÀO ĐÌNH BÌNH 

6. NGUYỄN THÁI BÌNH 

7. NGUYỄN VĂN CHI 

8. TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN 

9. VŨ TIẾN CHIẾN 

10. NGUYỄN VĂN CHIẾN 

11. HOÀNG XUÂN CỪ 

12. NGYUỄN QUỐC CƯỜNG 

13. PHAN DIỄN 

14. NGUYỄN THỊ LOAN 

15. NGÔ VĂN THỤ 

16. LÊ VĂN DŨNG 

17. HỒ NGHĨA DŨNG 

18. NGUYỄN TẤN DŨNG 

19. ĐỖ BÌNH DƯƠNG 

20. MAI THẾ DƯƠNG 

21. HUỲNH ĐẢM 

22. PHAN TẤT ĐẠT 

23. NGUYỄN VĂN ĐẲNG 

24. NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

25. CHAMA LÉA ĐIÊU 

26. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 

27. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC 

28. LÊ NAM GIỚI 

29. HOÀNG TRUNG HẢI 

30. LÊ THANH HẢI 

31. TRẦN MAI HẠNH 

32. NGUYỄN ĐỨC HẠT 

33. MGUYỄN THỊ HẰNG 

34. CÙ THỊ HẬU 

35. HÀ VĂN HIỀN 

36. VŨ VĂN HIỀN 

37. VŨ VĂN HIẾN 

38. NGUYỄN MINH HIỂN 

39. NGUYỄN VĂN HIỆN 

40. NGUYỄN HUY HIỆU 

41. TRƯƠNG MỸ HOA 

42. TRẦN HOÀ 

43. TRẦN ĐÌNH HOAN 

44. HOÀNG CÔNG HOAN 

45. HOÀNG VĂN HON 

46. NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 

47. LÊ DOÃN HỢP 

48. BÙI VĂN HUẤN 

49. NGUYỄN SINH HÙNG 

50. VŨ QUỐC HÙNG 

51. BÙI QUANG HUY 

52. BÙI QUỐC HUY 

53. VÕ ĐỨC HUY 

54. ĐINH THẾ HUYNH 

55. LÊ MINH HƯƠNG 

56. NGUYỄN VĂN HƯỞNG 

57. HUỲNH HỮU KHA 

58. PHAN VĂN KHẢI 

59.NGUYỄN TUẤN KHANH 

60. PHẠM GIA KHIÊM 

61. HÀ THỊ KHIẾT 

62. VŨ KHOAN 

63. NGUYỄN ĐỨC KIÊN 

64. PHAN TRUNG KIÊN 

65. VŨ TRỌNG KIM 

66. HOÀNG KỲ 

67. VŨ NGỌC KỲ 

68. PHẠM VĂN LONG

69. NGUYỄN HỮU LUẬT 

70. TRẦN ĐỨC LƯƠNG 

71. UÔNG CHU LƯU 

72. HỒ XUÂN MÃN 

73. NÔNG ĐỨC MẠNH 

74. VŨ MÃO 

75. ĐẶNG VŨ MINH 

76. NGUYỄN ÁNH MINH 

77. NGUYỄN TUẤN MINH 

78. ĐỖ HOÀI NAM 

79. MAI VĂN NĂM 

80. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 

81. HỒ TIẾN NGHỊ 

82. PHẠM QUANG NGHỊ 

83. LÊ HỮU NGHĨA 

84. HOÀNG VĂN NGHIÊN 

85. NGUYỄN KHẮC NGHIÊN 

86. LÊ HUY NGỌ 

87. TẠ QUANG NGỌC 

88. NGUYỄN DUY NIÊN 

89. TRÁNG A PAO 

90. NGUYỄN TẤN PHÁT 

91. HOÀNG VĂN PHONG 

92. TÒNG THỊ PHÓNG 

93. PHẠM ĐÌNH PHÚ 

94. PHÙNG HỮU PHÚ 

95. VÕ HỒNG PHÚC 

96. GIÀNG SEO PHỬ 

97. KSOR PHƯỚC 

98. ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG 

99. LÊ HOÀNG QUÂN 

100. HOÀNG BÌNH QUÂN 

101. NGUYỄN HỒNG QUÂN 

102. NGUYỄN VĂN QUÂN 

103. NGUYỄN TẤN QUYÊN 

104. TRỊNH TRỌNG QUYỀN 

105. NGUYỄN VĂN RINH 

106. TÔ HUY RỨA 

107. TRƯƠNG TẤN SANG 

108. NGUYỄN VĂN SON 

109. KHUẤT HỮU SƠN 

110. SƠN SONG SƠN 

111. ĐỖ TRUNG TÁ 

112. LÊ THANH TÂM 

113. LÊ BÌNH THANH 

114. NGUYỄN PHÚC THANH 

115. PHÙNG QUANG THANH 

116. QUÁCH LÊ THANH 

117. TẠ HỮU THANH 

118. NGUYỄN THẾ THẢO 

119. DƯƠNG MẠC THĂNG 

120. VÕ THỊ THẮNG 

121. ĐÀO TRỌNG THI 

122. PHẠM VĂN THỌ 

123. NGUYỄN THỊ HOÀI THU 

124. NIÊ THUẬT 

125. LÊ ĐỨC THUÝ 

126. LÊ THẾ TIỆM 

127. BÙI SĨ TIẾU 

128. NGUYỄN VĂN TÌNH 

129. MA THANH TOÀN 

130. NGUYỄN KHÁNH TOÀN 

131. PHẠM VĂN TRÀ 

132. HÀ MẠNH TRÍ 

133. NGUYỄN THẾ TRỊ 

134. NGUYỄN MINH TRIẾT 

135. NGUYỄN ĐỨC TRIỀU 

136. NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

137. TRƯƠNG VĨNH TRỌNG 

138. ĐỖ QUANG TRUNG 

139. MAI THẾ TRUNG 

140. TRẦN VĂN TRUYỀN 

141. MAI ÁI TRỰC 

142. TRẦN VĂN TUẤN Ư 

143. PHẠM MINH TUYÊN 

144. TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN 

145. NGUYỄN VĂN TỰ 

146. Y VÊNG 

147. HỒ ĐỨC VIỆT 

148. LÂM CHÍ VIỆT 

149. HỒNG VINH (NGUỄN DUY LỰ) 

150. NGUYỄN VĂN YỂU 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website