STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Chu Ngọc Anh
* Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 6/6/2022
* Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 6/6/2022
2 Nguyễn Hoàng Anh
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
3 Nguyễn Thúy Anh
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
4 Trần Tuấn Anh
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
5 Hà Ban
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
6 Dương Thanh Bình
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
7 Nguyễn Hòa Bình
Bí thư Trung ương Đảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Bí thư Trung ương Đảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
8 Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
9 Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
10 Phan Thanh Bình
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
11 Trương Hòa Bình
Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
12 Bùi Minh Châu
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
13 Lê Chiêm
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
14 Đỗ Văn Chiến
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
15 Hà Ngọc Chiến
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
16 Hoàng Xuân Chiến
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
17 Nguyễn Nhân Chiến
*Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 31/1/2024
*Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 31/1/2024
18 Trịnh Văn Chiến
* Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng từ ngày 08/10/2023
* Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng từ ngày 08/10/2023
19 Mai Văn Chính
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
20 Phạm Minh Chính
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
21 Lê Viết Chữ
* Bị khởi tố vào ngày 27/3/2024; Khai trừ khỏi Đảng ngày 26/4/2024
* Bị khởi tố vào ngày 27/3/2024; Khai trừ khỏi Đảng ngày 26/4/2024
22 Nguyễn Đức Chung
* Bị khai trừ khỏi Đảng ngày 17/12/2020
* Bị khai trừ khỏi Đảng ngày 17/12/2020
23 Nguyễn Tân Cương
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
24 Bùi Văn Cường
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
25 Lương Cường
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
26 Nguyễn Phú Cường
* Thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ ngày 15/5/2023
* Thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ ngày 15/5/2023
27 Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Phan Việt Cường
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
29 Trần Quốc Cường
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
30 Vũ Đức Đam
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng từ ngày 30/12/2022
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng từ ngày 30/12/2022
31 Nguyễn Văn Danh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
32 Huỳnh Thành Đạt
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
33 Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương
34 Lê Diễn
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông đến tháng 10/2020
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông đến tháng 10/2020
35 Nguyễn Khắc Định
Phó Chủ tịch Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội
36 Trần Đơn
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
37 Nguyễn Văn Du
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đến tháng 10/2020
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đến tháng 10/2020
38 Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
39 Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
40 Mai Tiến Dũng
* Khai trừ khỏi Đảng ngày 16/5/2024
* Khai trừ khỏi Đảng ngày 16/5/2024
41 Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
42 Phan Xuân Dũng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
43 Trần Trí Dũng
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến tháng 10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến tháng 10/2020
44 Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
45 Võ Văn Dũng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
46 Nguyễn Quang Dương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
47 Lê Xuân Duy
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (đã từ trần)
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (đã từ trần)
48 Phan Văn Giang
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
49 Nguyễn Văn Giàu
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
50 Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
1 2 3 4

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website