STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2 Lê Hồng Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
3 Lê Thị Thu Ba
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
4 Hà Ban
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
5 Bùi Quang Bền
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
6 Lương Ngọc Bính
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình (đến tháng 10/2015)
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình (đến tháng 10/2015)
7 Dương Thanh Bình
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
8 Nguyễn Hòa Bình
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
9 Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Bộ nội vụ (kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương)
Bộ trưởng Bộ nội vụ (kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương)
10 Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
11 Nguyễn Văn Bình
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12 Phan Thanh Bình
Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
13 Trương Hòa Bình
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
14 Huỳnh Minh Chắc
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (đến tháng 10/2015)
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (đến tháng 10/2015)
15 Lê Chiêm
Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
16 Đỗ Văn Chiến
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
17 Hà Ngọc Chiến
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
18 Võ Minh Chiến
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
19 Mai Văn Chính
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
20 Phạm Minh Chính
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
21 Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
22 Nguyễn Thành Cung
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23 Đinh Văn Cương
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
24 Hà Hùng Cường
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
25 Lương Cường
Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
26 Nguyễn Quốc Cường
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
27 Nguyễn Xuân Cường
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
29 Nguyễn Thị Doan
Phó Chủ tịch nước
Phó Chủ tịch nước
30 Trần Đơn
Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
31 Ngô Văn Dụ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
32 Lê Hữu Đức
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
33 Đào Ngọc Dung
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
34 Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính
35 Mai Tiến Dũng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam
36 Nguyễn Chí Dũng
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
37 Nguyễn Tấn Dũng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (đến 4/2016)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (đến 4/2016)
38 Phan Xuân Dũng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
39 Trần Trí Dũng
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
40 Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
41 Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
42 Mai Thế Dương
Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
43 Phạm Xuân Đương
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
44 Lò Văn Giàng
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
45 Nguyễn Văn Giàu
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
46 Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
47 Phạm Hồng Hà
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
48 Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
49 Lê Thanh Hải
*ngày 20/3/2020, cách chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015
*ngày 20/3/2020, cách chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015
50 Nguyễn Đức Hải
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
1 2 3 4

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website