STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Dương Văn An
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2 Chu Ngọc Anh
* Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 6/6/2022
* Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 6/6/2022
3 Nguyễn Doãn Anh
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
4 Nguyễn Hoàng Anh
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
5 Nguyễn Thúy Anh
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
6 Trần Tuấn Anh
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
7 Đỗ Thanh Bình
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
8 Dương Thanh Bình
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
9 Nguyễn Hòa Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
10 Bùi Minh Châu
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
11 Lê Tiến Châu
Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Bí thư Thành ủy Hải Phòng
12 Đỗ Văn Chiến
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
13 Hoàng Xuân Chiến
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
14 Hoàng Duy Chinh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
15 Mai Văn Chính
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
16 Phạm Minh Chính
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
17 Nguyễn Tân Cương
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
18 Bùi Văn Cường
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
19 Lương Cường
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam
20 Ngô Chí Cường
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
21 Nguyễn Mạnh Cường
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
22 Nguyễn Phú Cường
* Thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ ngày 15/5/2023
* Thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ ngày 15/5/2023
23 Phan Việt Cường
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
24 Trần Quốc Cường
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
25 Vũ Đức Đam
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng từ ngày 30/12/2022
* Thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng từ ngày 30/12/2022
26 Nguyễn Văn Danh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
27 Huỳnh Thành Đạt
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
28 Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương
29 Nguyễn Khắc Định
Phó Chủ tịch Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội
30 Lương Quốc Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
31 Nguyễn Quốc Đoàn
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
32 Nguyễn Hữu Đông
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
33 Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
34 Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
35 Hồ Quốc Dũng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
36 Hoàng Trung Dũng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
37 Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
38 Võ Văn Dũng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
39 Nguyễn Văn Được
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
40 Nguyễn Quang Dương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
41 Phạm Đại Dương
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
42 Đỗ Đức Duy
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
43 Nguyễn Văn Gấu
Chính uỷ Quân khu 9
Chính uỷ Quân khu 9
44 Phan Văn Giang
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
45 Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
46 Trần Hồng Hà
Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ
47 Vũ Hải Hà
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
48 Lê Khánh Hải
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
49 Ngô Đông Hải
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
50 Nguyễn Đức Hải
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
1 2 3 4

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website