STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
151 Đặng Ngọc Tùng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
152 Phạm Minh Tuyên
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
153 Huỳnh Văn Tý
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
154 Đỗ Bá Tỵ
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2
155 Y Vêng
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
156 Hồ Đức Việt
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
157 Nguyễn Hoàng Việt
Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Bí thư Tỉnh ủy An Giang
158 Bùi Quang Vinh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư
159 Ngô Đức Vượng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
160 Trần Quốc Vượng
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
1 2 3 4

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website