STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
151 Lò Mai Trinh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (đến tháng 10/2015)
152 Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
153 Mai Trực Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
154 Đào Việt Trung Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
155 Mai Thế Trung Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
156 Nguyễn Thế Trung Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
157 Võ Tiến Trung Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - Bộ Quốc phòng
158 Bế Xuân Trường Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
159 Trần Cẩm Tú Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
160 Nông Quốc Tuấn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
161 Đặng Ngọc Tùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
162 Trần Văn Túy Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
163 Đỗ Bá Tỵ Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
164 Nguyễn Hữu Vạn Tổng Kiểm toán Nhà nước
165 Nguyễn Sáng Vang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
166 Nguyễn Hoàng Việt Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
167 Võ Trọng Việt Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
168 Bùi Quang Vinh Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
169 Triệu Tài Vinh Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
170 Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
171 Phạm Văn Vọng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
172 Lê Quý Vương Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
173 Trần Quốc Vượng Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
1 2 3 4

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website