Bác với cây xanh

Vương Trọng

Không thích quạt điện đâu, Bác ưa ngọn gió rừng 
Tranh tĩnh vật nào bằng cây vườn trǎm sắc lá 
Nhiều cửa sổ quanh phòng không cho lắp cánh cửa 
Bác bảo đó là bức tranh thiên nhiên! 

Với cây xanh Bác không chỉ thích nhìn 
Bác đồng cảm, Bác hòa chung hơi thở 
Nhớ bạn già mắt tìm cây đại thụ 
Thương trẻ thơ, tay nâng búp trên cành. 

Hoa trên cây hơn hoa cắm trong bình 
Quả ngon ngọt, quả tay mình tự hái 
Đi trong hương quế, hương thông và khi dừng lại 
Bác quen ngồi dưới bóng vải bên hiên. 

Bác hòa đồng với mầu sắc thiên nhiên 
Nên chẳng xa cây dù trong nhà mái ngói 
Quạt lá gồi nằm trên chiếu cói 
Thông giao cành, trần mái phải lùi ra. 

Với cây xanh, Bác không có tuổi già 
Tóc bạc trắng, tâm hồn như lá mát 
Được gần gũi, được chung hơi thở Bác 
Cây cành nào cũng có dáng thanh tao. 

Con về thǎm nơi Bác ở nǎm nào 
Nhà trong cây, cây trong nhà chung bóng 
Sỏi xôn xao, gió về trở nắng 
Tưởng Bác vừa mới dạo qua đây!

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website