Trong dòng người viếng Bác

Nguyễn Đức Mậu

Một nhà vǎn nước ngoài 
Hai bàn chân đã mất 
Ngồi trên chiếc xe tay (*) 
Trong dòng người viếng Bác 

Bà gặp những thương binh hỏng mắt 
Con dắt tay cha, vợ dắt tay chồng 
Dường như trước Lǎng Người phát sáng 
Hình Bác hiện về tâm tưởng chờ mong. 

Bà gặp những thương binh chống nạng 
Qua chiến tranh khốc liệt nghìn ngày 
Bàn chân mất, trái tim tìm đến 
Trước Lǎng Người, nhân ái mở vòng tay. 

Trước Lǎng Người 
Bà ước mình tìm được 
Bàn chân vùi trong gạch vỡ nǎm nào 
Bà sẽ bước nhẹ nhàng cơn gió thoảng 
Kẻo Bác nằm lay động giấc chiêm bao. 

Chiếc xe tay nặng nề lǎn bánh 
Con đường vào Lǎng tràn nắng trời 
Chiếc xe tay gấp lại thành chiếc cáng 
Những chiến sĩ lặng yên đưa bà đến bên 

Người Bà đã khóc trước thi hài lãnh tụ 
Đây không phải cõi thiền 
Không phải chốn thần linh 
Cái vầng sáng nghìn sau còn trong suốt 
Cho gần xa soi lại đời mình... 

----------------------- 

(*) Loại xe dùng cho thương bệnh binh nặng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website