Công văn số 264-CV/BDVTW ngày 05/7/2016 về việc tiến hành tốt công tác dân vận góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự
  • Về việc tiến hành tốt công tác dân vận góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự
  • 264-CV/BDVTW
  • Công văn
  • Quốc phòng - An ninh
  • 05/07/2016
  • 05/07/2016
  • Ban Dân vận Trung ương
  • Nguyễn Văn Hùng
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN DÂN VẬN

*

Số: 264-CV/BDVTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

Thời gian qua, sau khi xảy ra sự cố môi trường làm hải sản chết bất thường tại một số địa phương ven biển miền Trung, Đảng, Chính phủ đã kịp thời có chủ trương, biện pháp xử lý nhằm sớm làm rõ nguyên nhân và ổn định tình hình; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng trên và kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân gây ra sự cố môi trường tại các địa phương ven biển miền Trung, tình hình an ninh, trật tự dự báo sẽ có yếu tố phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt các thế lực thù địch phản động, phần tử chống đối lợi dụng vấn đề trên để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người… gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, trọng điểm là các địa phương vùng bị ảnh hưởng và các thành phố lớn.

Để góp phần giữ vững ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự trên các địa bàn, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với  Đảng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương triển khai thực hiện:

1. Tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 122/ĐM-TTg, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong bảo đảm an ninh, trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Tiếp tục tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó làm rõ đây là thành công của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin tưởng của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết quả xử lý kiên quyết, khách quan, thận trọng, khoa học, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, đất nước của Chính phủ về sự cố môi trường xảy ra ở các tỉnh ven biển miền Trung, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, động viên nhân dân yên tâm học tập, lao động, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

3. Theo dõi nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời đúng pháp luật các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh trong nhân dân; ngăn chặn giải tỏa ngay các hiện tượng tụ tập đông người ở những khu vực trọng điểm, nhạy cảm, không để trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
13/2016/TT-BCT
11/07/2016
25/08/2016

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website