Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
  • Về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
  • 88-KL/TW
  • Kết luận
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • 18/02/2014
  • 18/02/2014
  • Bộ Chính trị
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 88-KL/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2014

 

 

KẾT LUẬN

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

 

Tại phiên họp ngày 19-12-2013, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương trình Đề án “Một số vấn đề liên quan đến việc đổi mới tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu” (Tờ trình số 155-TTr/BTGTW và Đề án số 45-DA/BTGTW, ngày 02-12-2013), ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

I- Về kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh

1- Các đồng chí được tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã hy sinh, từ trần

- Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là các đồng chí đã giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội (hoặc tương đương) được tổ chức kỷ niệm gồm 19 đồng chí: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập,  Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh,  Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp (trường hợp đặc biệt), Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Lê Quang Đạo, Huỳnh Tấn Phát.

- Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu là các đồng chí đã giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước từ năm 1945 về trước, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc được tổ chức kỷ niệm gồm các đồng chí: Tô Hiệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thụ, Lương Khánh Thiện, Nguyễn Phong Sắc, Lê Đức Thị, Lê Văn Lương, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân, Tố Hữu.

2- Nguyên tắc tổ chức kỷ niệm

Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày sinh khi các đồng chí lãnh đạo đã hy sinh, từ trần. Lần kỷ niệm đầu tiên là tròn 100 năm ngày sinh, các lần tiếp theo là 10 năm/1 lần với quy mô nhỏ hơn kỷ niệm 100 năm. Trường hợp thọ trên 100 tuổi thì lần kỷ niệm đầu tiên sau khi mất (vào dịp 110 năm hoặc 120 năm...) tổ chức như kỷ niệm 100 năm. Tỉnh, thành phố quê hương đồng chí lãnh đạo hoặc ban, bộ, ngành nơi đồng chí lãnh đạo đó đã công tác và giữ chức vụ cao nhất chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm.

3- Hình thức tổ chức kỷ niệm

- Đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước:

+ Tổ chức kỷ niệm 100 năm (110 năm hoặc 120 năm...) ngày sinh lần đầu tiên sau khi mất quy mô cấp quốc gia với các hoạt động: Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học, xuất bản sách, xây dựng phim tài liệu, tổ chức tuyên truyền trên báo chí, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, triển lãm...

+ Tổ chức kỷ niệm trên 100 năm ngày sinh (từ lần kỷ niệm thứ hai trở đi) với các hoạt động: Lễ dâng hương, hội thảo khoa học hoặc toạ đàm, chiếu lại bộ phim tài liệu đã có (có thể bổ sung, hoàn chỉnh thêm nội dung phim nhưng không kéo dài thời lượng quá mức quy định).

- Đối với các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu:

+Tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh quy mô cấp tỉnh, thành phố (hoặc cấp ban, bộ, ngành) với các hoạt động: Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học, có thể xuất bản sách, xây dựng phim tài liệu, tổ chức tuyên truyền trên báo chí, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, triển lãm...

+ Tổ chức kỷ niệm trên 100 năm ngày sinh với các hoạt động: lễ dâng hương, toạ đàm, tuyên truyền trên báo chí, chiếu lại bộ phim tài liệu đã có (có thể bổ sung, hoàn chỉnh thêm nội dung phim nhưng không kéo dài thời lượng quá mức quy định.

II- Về xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm

1- Khu lưu niệm đồng chí lãnh đạo bao gồm các di tích, nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm. Nhà lưu niệm là nhà ở, nơi làm việc lưu giữ những kỷ vật của đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã hy sinh, từ trần, hoặc công trình kiến trúc được xây dựng để trưng bày giới thiệu tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí đó.

2- Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm chỉ được thực hiện khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã hy sinh, từ trần. Khu lưu niệm, nhà lưu niệm phải gắn với di tích gốc như nhà ở, vườn, nơi làm việc hoặc từ đường dòng họ của các đồng chí đó. Trường hợp không có di tích gốc hoặc di tích gốc không đủ điều kiện xây dựng thì chính quyền địa phương xem xét cấp đất xây dựng mới, nhưng phải đảm bảo mối liên hệ gắn bó với di tích gốc và không ảnh hưởng tới quy hoạch chung. Việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm do chính quyền, nhân dân địa phương phối hợp với gia đình, gia tộc, dòng họ thực hiện với quy mô phù hợp với điều kiện của địa phương, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nếu xây dựng tại các di tích đã được xếp hạng phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Di sản văn hoá. Đối với những công trình đã làm trước đây, không đặt vấn đề xem xét lại, thu nhỏ, mở rộng hoặc xây dựng mới.

3- Đối tượng và diện tích xây dựng

- Khu lưu niệm đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được xây dựng trên đất của tổ tiên để lại, có di tích gốc thì không hạn chế diện tích nhưng phải có quy mô phù hợp, bảo đảm tương quan chung giữa các khu lưu niệm trong cả nước, không phô trương, hình thức. Nếu là đất cấp mới thì diện tích không quá 1.000m2 ở nông thôn và không quá 500m2 ở đô thị.

- Nhà lưu niệm đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, được xây dựng trên đất của tổ tiên để lại, có di tích gốc, quy mô, diện tích phù hợp, đảm bảo tương quan chung giữa các nhà lưu niệm khác. Nếu là đất cấp thì diện tích không quá 500m2 ở nông thôn và không quá 300 m2 ở đô thị.

- Ngoài ra, đối với các đồng chí không thuộc hai đối tượng nêu trên, nếu có công lao lớn với sự nghiệp cách mạng của đồng chí đó được trưng bày trong các bảo tàng thích hợp.

III- Về xây dựng và công bố phim tài liệu

1- Về xây dựng phim

- Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được xây dựng một bộ phim tài liệu nhựa (hoặc các hình thức tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương) với độ dài không quá 40 phút.

- Các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu được xây dựng một bộ phim tài liệu video (hoặc các hình thức số hoá khác) với độ dài không quá 35 phút.

- Trường hợp đặc biệt, nếu số lượng tập phim và độ dài phim nhiều hơn quy định trên, phải trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Việc làm phim giao cho Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; trường hợp đặc biệt giao cho Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

2- Về chiếu phim

Đài Truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình khác, các điểm, rạp công chiếu và phát sóng phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay sau khi đồng chí đó từ trần và vào dịp kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh trong khung giờ phù hợp, ý nghĩa.

IV- Kinh phí

- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm, xuất bản sách, xây dựng phim tài liệu do ngân sách Trung ương đảm bảo. Trường hợp huy động nguồn kinh phí xã hội hoá, phải trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

- Tỉnh, thành phố quê hương đồng chí lãnh đạo (hoặc cơ quan, tổ chức được giao) có trách nhiệm xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; không kết hợp với việc xây dựng các công trình khác.

Ngoài các quy định nêu trên, trường hợp đặc biệt phải trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

V- Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thể chế hoá các nội dung trong Kết luận này; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động nêu trên bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

- Ban Tuyên giáo Trung ương lập danh mục tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong từng nhiệm kỳ đại hội đảng toàn quốc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định cụ thể. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, xuất bản sách, thẩm định nội dung phim tài liệu.

- Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất phim tài liệu được giao; đầu tư thiết bị làm phim đạt chất lượng cao; bổ sung tư liệu trong, ngoài nước và nâng cấp kho tư liệu phim về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chỉ đạo triển khai việc chiếu phim theo quy định trên tại các rạp và điểm chiếu phim.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, rà soát về thân thế, sự nghiệp cách mạng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu thuộc diện được tổ chức kỷ niệm; nếu phát hiện thêm đồng chí có đủ tiêu chí được tổ chức kỷ niệm, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương căn cứ nội dung Kết luận này chủ động triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.  

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website