• Cốt-xta Ri-ca (Costa rica)

  Nằm ở Trung Mỹ, giáp Ni-ca-ra-goa, biển Ca-ri-bê, Pa-na-ma, Thái Bình Dương. Năm 1502, Cri-xtốp Cô-lông tìm ra Cốt-xta Ri-ca và từ năm 1509 Tây Ban Nha đã thống trị vùng này. Năm 1821, Cốt-xta Ri-ca giành được độc lập.

 • Cu-ba (Cuba)

  Nằm giữa biển Ca-ri-bê và Bắc Đại Tây Dương, bao gồm đảo lớn Cu-ba và trên 1.600 đảo nhỏ. Cu-ba là nước lớn nhất của vùng Ca-ri-bê. Cu-ba giàu tài nguyên khoáng sản như ni ken (đứng thứ 4 thế giới về sản lượng), đồng, sắt, man gan, dầu lửa; đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi đại gia súc).

 • Đô-mi-ni-ca (Dominica)

  Nằm trong quần đảo Ăng-ti nhỏ giữa đảo Goa-đơ-lúp và đảo Mác-ti-ních trên biển Ca-ri-bê. Hòn đảo này được xác định vào năm 1493 Crít-xtốp Cô-lông khi lần đầu đặt chân tới đây đã đánh dấu việc tìm ra châu Mỹ.

 • Ê-cu-a-đo (Ecuador)

  Nằm ở phía tây bắc lục địa Nam Mỹ, giáp Cô-lôm-bi-a, Pê-ru và Thái Bình Dương.

 • En Xan-va-đo (El Salvador)

  Nằm ở Trung Mỹ, giáp Ôn-đu-rát, Thái Bình Dương và Goa-tê-ma-la. Phần lớn diện tích là núi non với dải đồng bằng hẹp ven biển và cao nguyên ở trung tâm.

 • Gia-mai-ca (Jamaica)

  Gồm đảo Gia-mai-ca và một số đảo nhỏ phụ cận trong quần đảo Ăng-ti lớn ở biển Ca-ri-bê. Có vị trí chiến lược giữa kênh Cayman và eo biển Gia-mai-ca. 

 • Goa-tê-ma-la (Guatemala)

  Nằm ở Trung Mỹ, giáp Bê-li-xê, biển Ca-ri-bê, Ôn-đu-rát, En-Xan-va-đo, Thái Bình Dương và Mê-hi-cô. Goa-tê-ma-la không có hải cảng tự nhiên ở bờ phía tây.

 • Grê-na-đa (Grenada)

  Là nước hải đảo, gồm đảo Grê-na-đa, Ca-pi-ta-len và Mác-ti-nic nhỏ thuộc quần đảo Ăng-ti nhỏ, trên biển Ca-ri-bê.

 • Guy-a-na (Guyana)

  Nằm ở phía đông bắc Nam Mỹ, giáp Đại Tây Dương, Xu-ri-nam, Bra-xin và Vê-nê-xuê-la. Cộng hòa Hợp tác Guy-a-na có những nét văn hóa Đông Ấn (Ấn - Á) và Tây Ấn (da đen) khiến văn hóa nước này cũng tương đồng với Trinidad và khác biệt với toàn bộ các vùng khác ở Châu Mỹ. 

 • Ha-i-ti (Haiti)

  Là nước hải đảo, nằm ở biển Ca-ri-bê, chiếm 1/3 phía tây của hòn đảo Hispaniola và một số đảo phụ cận, giáp Đại Tây Dương, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, cách Cu-ba một eo biển nhỏ.

1 2 3 4

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website