Khẳng định sự đoàn kết, ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

Đây là cuộc gặp có quy mô lớn, thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các đảng cộng sản, công nhân tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 đề ra những nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu của các đảng cộng sản và công nhân trong thời điểm hiện nay, trong đó có việc trao đổi, đánh giá về tình hình quốc tế, trao đổi về vấn đề lý luận, thực tiễn, về chiến lược, sách lược đấu tranh của các đảng cộng sản và công nhân trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức mới. Cuộc gặp cũng đề ra mục tiêu tìm ra những phương cách để đổi mới các cơ chế phối hợp và hành động chung giữa các đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam đóng góp tích cực cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Cảm ơn và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc gặp lần này, các đại biểu đại diện cho các đảng cộng sản và công nhân của nhiều quốc gia trên thế giới đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tựu đổi mới của Việt Nam; đồng thời khẳng định sự đoàn kết, ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Đồng chí Southone Xayachack, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (Ảnh: Khánh Linh)

Bày tỏ vui mừng có dịp sang tham dự Cuộc gặp quốc tế quan trọng của các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18, đồng chí Southone Xayachack, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hoan nghênh và cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo và đón tiếp nồng hậu của Việt Nam đối với các đoàn đại biểu tham dự Cuộc gặp. Theo đồng chí Southone Xayachack, Cuộc gặp lần này được tiến hành trong bối cảnh tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc tổ chức Cuộc gặp là cơ hội quan trọng để các đảng cộng sản và công nhân cùng trao đổi về hợp tác, phối hợp với nhau nhằm đấu tranh vì lợi ích của người lao động, vì hòa bình, vì xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh qua nhiều thập kỷ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực, quan trọng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay. Những kinh nghiệm đấu tranh, xây dựng đất nước của Việt Nam là một bài học điển hình cho các nước đang đấu tranh vì tự do, vì độc lập dân tộc. “Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là những cụm từ mà các đảng cộng sản và công nhân quốc tế coi trọng và noi theo” – đồng chí Southone Xayachack nêu rõ.

Cùng chia sẻ quan điểm này, đồng chí Shelby Richarson, Đảng Cộng sản Mỹ, hào hứng chia sẻ: “Cảm hứng! Chính những thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo cảm hứng cho các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới. Đó là minh chứng sống động về những thành quả ấn tượng, bất chấp các bạn phải vượt qua rất nhiều khó khăn”.

Đồng chí Jose Reinaldo Carvalho, Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) (Ảnh: Khánh Linh)

 Đồng chí Jose Reinaldo Carvalho, Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB), cũng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong công cuộc giải phóng nhân dân thế giới. “Rất nhiều các đảng cộng sản ra đời từ thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước đã coi Việt Nam là một hình mẫu để noi theo… Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của phong trào cộng sản và công nhân trên toàn thế giới trong lịch sử” – đồng chí Jose Reinaldo Carvalho cho biết.

Nhấn mạnh trong những năm vừa qua, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn và có những bước phát triển, đồng chí Chris Matlhako, Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP), đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước; đồng thời khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân trên toàn thế giới.

Tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản và công nhân các nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các Trưởng đoàn đại biểu dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 chụp ảnh chung (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp Trưởng đoàn đại biểu các đảng tham dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ với các đại biểu về những đặc điểm, bản chất và bài học kinh nghiệm của quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chân thành cảm ơn các đảng cộng sản và công nhân các nước về sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ngày nay.

Phát biểu khai mạc Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cũng đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè truyền thống, với các đảng cộng sản, công nhân các nước trên thế giới. Đồng chí chân thành cảm ơn sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của các đảng cộng sản, công nhân và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình các nước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua; đồng thời khẳng định tình đoàn kết trước sau như một đối với cuộc đấu tranh của các đảng cộng sản và công nhân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham dự Cuộc gặp chụp ảnh chung (Ảnh: Khánh Linh)

 Thêm vào đó, trao đổi với phóng viên bên lề Cuộc gặp, đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cho biết: Có thể nói, Cuộc gặp lần này đã đạt kết quả tích cực với sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của đại biểu của các đảng cộng sản và công nhân các nước. Cuộc gặp đề ra nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu của các đảng cộng sản và công nhân trong thời điểm hiện nay, trong đó có việc trao đổi, đánh giá về tình hình quốc tế, trao đổi về vấn đề lý luận, thực tiễn, về chiến lược, sách lược đấu tranh của các đảng cộng sản, công nhân trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp. Cuộc gặp cũng đề ra mục tiêu trước bối cảnh này, bằng cách nào có thể đổi mới các cơ chế phối hợp và hành động chung giữa các đảng. Đồng chí nêu rõ những kết quả tích cực của Cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào sự đoàn kết, thống nhất của các đảng cộng sản và công nhân, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong tình hình hiện nay.

Theo đồng chí Trần Đắc Lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất phát từ trách nhiệm đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nên đã nỗ lực hết sức trở thành trung tâm đoàn kết để giải quyết những vấn đề khác biệt giữa các đảng, để tìm tòi và phát huy điểm đồng, tạo đồng thuận chung trong nhận thức và hành động của các Đảng. Quá trình Việt Nam chủ trì các cuộc thảo luận bảo đảm không khí dân chủ, trên tinh thần đoàn kết và xây dựng hợp tình, hợp lý. Đó là nhân tố quan trọng thúc đẩy kết quả tích cực của Cuộc gặp. Là lần đầu tiên đăng cai Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân, đây là dịp để chúng ta tranh thủ giới thiệu với bạn bè về sự nghiệp đổi mới, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, từ đó tăng cường hiểu biết và tranh thủ sự đồng tình của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Cuộc gặp các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 tại Hà Nội đã thống nhất về những biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phối hợp chung, bầu ra Nhóm Công tác nhiệm kỳ 2016 – 2018 gồm 19 đảng thành viên, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các đại biểu tham dự Cuộc gặp cũng nhất trí thông qua Lời kêu gọi, là văn kiện chung của Cuộc gặp, đề ra các định hướng phối hợp hành động của các đảng cộng sản và công nhân các nước trong thời gian tới, nhất là các hoạt động chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trong năm 2017. Lời kêu gọi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các quốc gia, sự cần thiết phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế; khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ lâu dài, trước sau như một đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam./.

 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website