Một số chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 5

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục

Ngày 18/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CP. 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành giáo dục; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê giáo dục theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục và nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/5/2024.

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành GD-ĐT trường ĐH

Ngày 29/3/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo Thông tư, nguyên tắc xác định vị trí việc làm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo gắn với cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng của các cơ sở giáo dục;

Đồng thời đảm bảo hiệu quả, thu gọn đầu mối, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức và giảm chi phí ngân sách nhà nước khi xác định vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024.

Quy chế thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học

Ngày 10/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2024 và thay thế Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT.

Theo đó, một trong những điểm mới đáng chú ý là tăng số lượng dự án dự thi. Cụ thể, sở GD&ĐT được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi (quy định cũ là 2). Riêng Sở GD&ĐT Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 6 dự án dự thi (quy định cũ là 4).

Đối với các đơn vị dự thi là trường trực thuộc Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 dự án dự thi; đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi được đăng ký tối đa 6 dự án dự thi. Riêng đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi là Sở GD&ĐT Hà Nội hoặc Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 12 dự án dự thi.

Quy định về số giải cũng tăng so với trước đây. Theo đó, tổng số giải của Cuộc thi không vượt quá 60% (quy định cũ là 50%) tổng số dự án dự thi. Trong đó, số giải nhất không vượt quá 10% (quy định cũ là 5%) tổng số giải; số giải nhì, giải ba, giải tư, mỗi loại giải không vượt quá 30% tổng số giải.

Thông tư cũng yêu cầu nội dung nghiên cứu của dự án phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Trưởng ban (Ban giám khảo) là nhà khoa học có uy tín có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên…/.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website