Những trường hợp không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cháy, nổ trong các trường hợp sau:

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên;

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra;

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ;

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ;

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh;

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ;

- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Phạm vi bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm gồm: 1- Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; 2- Các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) phát sinh từ rủi ro cháy, nổ trừ các trường hợp loại trừ bên trên.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website