STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
101 Hoàng Văn Phong
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
102 Tòng Thị Phóng
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội
103 Phùng Hữu Phú
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
104 Giàng Seo Phử
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
105 Lê Hữu Phúc
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
106 Nguyễn Xuân Phúc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
107 Võ Hồng Phúc
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
108 Ksor Phước
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
109 Hoàng Bình Quân
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
110 Lê Hoàng Quân
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND tp Hồ Chí Minh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND tp Hồ Chí Minh
111 Nguyễn Hồng Quân
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
112 Nguyễn Việt Quân
Trung tướng, Chính ủy Quân khu 9
Trung tướng, Chính ủy Quân khu 9
113 Nguyễn Minh Quang
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
114 Nguyễn Phong Quang
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang
115 Trần Đại Quang
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
116 Nguyễn Tấn Quyên
Bí thư Thành ủy Thành phố Cần thơ
Bí thư Thành ủy Thành phố Cần thơ
117 Bùi Thanh Quyến
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
118 Nguyễn Văn Quynh
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
119 Tô Huy Rứa
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
120 Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
121 Trương Văn Sáu
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
122 Nguyễn Bắc Son
*khai trừ khỏi Đảng ngày 12/10/2019
*khai trừ khỏi Đảng ngày 12/10/2019
123 Nguyễn Văn Son
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
124 Huỳnh Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội
125 Sơn Song Sơn
Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
126 Thào Xuân Sùng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La
127 Tạ Ngọc Tấn
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
128 Nguyễn Bá Thanh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tp Đà Nẵng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tp Đà Nẵng
129 Phùng Quang Thanh
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 2006 - 2016)
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 2006 - 2016)
130 Trần Đình Thành
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
131 Nguyễn Thế Thảo
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
132 Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
133 Phạm Văn Thọ
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
134 Nguyễn Văn Thuận
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp Hải Phòng
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp Hải Phòng
135 Niê Thuật
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
136 Lê Đức Thúy
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia
137 Lê Thế Tiệm
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
138 Trương Văn Tiếp
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
139 Nguyễn Khánh Toàn
Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
140 Huỳnh Phong Tranh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
141 Nguyễn Minh Triết
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước (đến 7/2011)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước (đến 7/2011)
142 Nguyễn Quốc Triệu
Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế
143 Nguyễn Phú Trọng
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội
144 Trương Vĩnh Trọng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
145 Mai Thế Trung
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
146 Nguyễn Thế Trung
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
147 Trần Văn Truyền
Tổng Thanh tra Chính phủ
Tổng Thanh tra Chính phủ
148 Nguyễn Văn Tự
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
149 Trần Văn Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
150 Trương Quốc Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang
1 2 3 4

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(ĐCSVN) - Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I: tăng 280.000 đồng, từ 4.680.000 đồng/tháng lên 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II: tăng 250.000 đồng, từ 4.160.000 đồng/tháng lên 4.410.000 đồng/tháng; Vùng III: tăng 220.000 đồng từ 3.640.000 đồng/tháng lên 3.860 đồng/tháng; Vùng IV: tăng 200.000 đồng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.450.000 đồng/tháng.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website