Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cao tuổi
Ngày 19-5-1941, Hồ Chủ tịch thành lập Mặt trận Việt Minh, và ngay sau đó, Người tự tay viết thư gửi phụ lão cả nước. Trong thư, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh những nhiệm vụ hết sức trọng đại của phụ lão đối với đất nước đồng thời đánh giá cao vai trò của phụ lão đối với Tổ quốc, làng xóm và gia đình. Người tin tưởng sâu sắc ở khả năng to lớn và tinh thần hăng hái đóng góp của phụ lão đối với sự nghiệp Cách mạng của dân tộc. Người viết: 

"... Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. 

Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui các cụ đều cùng được vui. 

... Những hành động, nghĩa cử cứu nước từ trước đến sau đều do các vị phụ lão đương thời gây dựng nên, vun đắp nên, nhuần tưới nên. 

... Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, chân mỏi, nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc... Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm. Người có của xuất của, người có sức dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước ta đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão". 
Từ đó, mặc dù bận trăm công ngàn việc, ngay cả khi nước nhà ở trong tình thế gay go nhất, Người vẫn luôn luôn dành cho phụ lão những tình cảm đặc biệt. Người thường xuyên gặp gỡ, viết thư thăm hỏi, động viên các tập thể, cá nhân phụ lão, đồng thời nhắc nhở cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có kế hoạch chăm lo sức khỏe và cuộc sống phụ lão. 
Năm 1947, có ba cụ lão du kích ở Cao Bằng hăng hái xung phong cùng nhân dân giết giặc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tặng các cụ bài thơ: 

"Tuổi cao chí khí càng cao, 

Múa gươm giết giặc ào ào gió thu. 

Sẵn sàng tiêu diệt quân thù, 

Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng". 

Năm 1960, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc... các cụ phụ lão ở Nam Định đã tham gia rất hăng hái. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư động viên, khen ngợi: 

"... Càng già, càng dẻo lại càng dai, 

Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai. 

Đôn đốc con em làm nhiệm vụ, 

Vuốt râu mừng xã hội tương lai." 

Cụ Tạ Quang Yên ở Nam Định, có 8 người con, trong đó 6 người tham gia kháng chiến, mà 4 người đã oanh liệt hy sinh vì Tổ quốc. Tháng 9-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư thăm cụ Yên trong thư có đoạn: "... Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi và tặng cụ mấy chữ: 

"Một nhà trung hiếu, 

Muôn thuở thơm danh". 

Nhân dịp này, tôi xin biếu cụ một cái áo mà đồng bào đã biếu tôi..." 

Đối với người cao tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phản đối quan niệm "lão già an chi" và "lão lai tài tận" (tuổi cao thì an phận nghỉ ngơi, và tuổi càng cao thì tài cũng hết). 

Năm 1950, Hồ Chủ tịch tròn 60 tuổi, và thuộc lớp người cao tuổi. Nhưng Người quên cả tuổi già, luôn luôn lạc quan cách mạng, đúng như nhà thơ Tố Hữu viết "Hồ Chí Minh, trẻ mãi không già". Và Người cho rằng tuổi 60 vẫn còn xuân: 

"Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán 

So với ông Bành vẫn thiếu niên..." 

Năm 1964, Hồ Chủ tịch đã qua tuổi "thất thập cổ lai hy". Trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 3, Người nói: "... Vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng tôi sẽ luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, quyết không phụ lòng tin cậy của đồng bào và Quốc hội. Về phần tôi: 

Bảy mươi tư tuổi vẫn không già 

Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta..." 

Năm 1968, với tuổi 78, tâm hồn Hồ Chủ tịch vẫn giữ được nét thanh xuân và Người đàng hoàng tuyến bố: 

"Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm 

Vẫn giữ hai vai việc nước nhà. 

Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, 

Tiến bước! Ta cùng con em ta" 

Kể từ ngày Hồ Chủ tịch gửi bức thư đầu tiên - ngày 19 tháng 5 năm 1941 - cho phụ lão cả nước, người cao tuổi nước ta tiếp thu những quan niệm về tuổi tác và những lời chỉ bảo ân cần của Người, đã góp phần to lớn cùng toàn dân, hoàn thành cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước và đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website