• Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước

  Theo quan điểm duy vật, nhân tố quyết định trong lịch sử quy cho đến cùng, là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống trực tiếp. 

 • Chiến tranh nông dân ở Đức

  Để đối lập lại với thái độ thờ ơ nhất thời biểu hiện ra ở hầu hết mọi nơi sau hai nǎm chiến đấu, đã đến lúc phải giới thiệu lại với nhân dân Đức những nhân vật vụng về nhưng chắc nịch của cuộc Chiến tranh nông dân vĩ đại.

 • Những người Cộng sản và Karl Heinzen 56

  Brut-xen, ngày 26 tháng chín, Báo "Deutsche-Brússeler- Zeitung", số ra hôm nay, có một bài của Heinzen, trong đó ông ta mượn cớ tự bào chữa trước lời chỉ trích vặt vãnh của ban biên tập để mở đầu một cuộc bút chiến dài chống lại những người cộng sản.

 • Đảng của công nhân

  Một cơ quan công nhân không thể tán thành Đảng dân quyền hay Đảng bảo thủ, cũng không thể tán thành phái bảo thủ hay phái tự do, và lại càng không thể tán thành phái cấp tiến, theo ý nghĩa đảng hiện nay của từ đó.

 • Bàn về quyền uy

  Một vài người xã hội chủ nghĩa, trong thời gian gần đây, đã mở một cuộc viễn chinh chữ thập thực sự chống cái mà họ gọi là nguyên tắc quyền uy. Họ chỉ cần tuyên bố rằng hành vi này hay hành vi nọ có tính chất quyền uy, là đủ để kết tội hành vi đó. Người ta đã hết sức lạm dụng cái lối nhận xét đơn giản đó, cho nên cần phải xét vấn đề kỹ hơn.

 • Giới thiệu tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” của Ăngghen

  Biện chứng của tự nhiên là một tác phẩm lớn về triết học của Ăngghen, chủ yếu bàn về giới tự nhiên và khoa học tự nhiên. Tác phẩm chưa được hoàn thành thì Ăngghen đã mất, mãi đến năm 1925 tác phẩm mới được xuất bản lần đầu tiên tại Mátxcơva.Nội dung của tác phẩm rất phong phú, chúng tôi giới thiệu tác phẩm, chủ yếu theo trình tự của “Sơ thảo đề cương” để bạn đọc dễ theo dõi.

 • Sự thống nhất giữa cái tất yếu và cái có thể - nét đặc sắc trong phương pháp luận nghiên cứu của Ph. Ăngghen

  Nói đến Ph. Ăngghen, người ta nghĩ ngay đến ông cùng với Mác là những nhà phương pháp luận thiên tài. Và trong phương pháp luận của các ông, người ta thường chỉ nghĩ đến các ông đã sáng tạo và xây dựng nên phép biện chứng duy vật với tư cách là một khoa học có đầy đủ nguyên lý, qui luật và các phạm trù cấu thành như chúng ta đã và đang giảng dạy. Điều đó, theo chúng tôi, đúng, song có lẽ chưa đủ.

 • Những đóng góp xuất sắc của Ăngghen trong việc sáng lập kinh tế học mác xít

  Mác và Ăngghen đã cống hiến cả cuộc đời để xây dựng nên kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác, trọng tâm là triết học mác xít, kinh tế chính trị học mác xít, và chủ nghĩa xã hội khoa học với hai phát kiến vĩ đại - chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

 • Tác phẩm “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” của Ph. Ăngghen

  Năm 1877, L. H. Moócgan, đại biểu của phái duy vật tự phát người Mỹ, đã hoàn thành tác phẩm Xã hội cổ đại hay các cuộc khảo cứu những con đường tiến bộ của loài người từ thời đại mông muội qua thời đại dã man đến thời đại văn minh (hay “Xã hội cổ đại”), làm rõ nhiều vấn đề lịch sử trước khi loài người bước vào thời đại văn minh - chế độ chiếm hữu nô lệ

 • Di sản tư tưởng - Lý luận của Ph. Ăngghen sống mãi với cách mạng Việt Nam

  Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 – 28/11/2010) – nhà lý luận lỗi lạc, chiến sĩ cách mạng kiên cường, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và những người cộng sản trên thế giới, chúng ta càng cần phổ biến sâu rộng những tư tưởng của Ph. Ăngghen vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Như thế, những di sản tư tưởng – lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin mới thực sự được thấm nhuần trong đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực thực sự trong việc phát huy chủ nghĩa Mác – Lênin gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1 2

Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Ngày 12/6/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) - Ngày 2/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Chính sách mới nổi bật áp dụng từ tháng 6/2021

(ĐCSVN) - Kinh doanh karaoke quá 12 giờ đêm bị phạt đến 30 triệu đồng; Phạt đến 500.000 đồng nếu nói tục, chửi thề ở lễ hội; Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng, có ít nhất 15 viên chức… là những chính sách nổi bật áp dụng từ 01/6/2021.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(ĐCSVN) – Ngày 19/5/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết website