Đảo Noócphôn (Territory of Norfolk Island)

Mã vùng điện thoại: 672       Tên miền Internet: .nf

 

Quốc kỳ Đảo Noócphôn

Vị trí địa lý: Là đảo ở phía Nam Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, phía đông Ôxtrâylia. Tọa độ: 29002 vĩ nam, 167057 kinh đông.

Diện tích: 36 km2

Khí hậu: Cận nhiệt đới; ôn hòa, ít có sự thay đổi nhiệt độ theo mùa.

Địa hình: Sự hình thành từ núi lửa với hầu hết đồng bằng lượn sóng. Phần lớn đường biển dài 32km đều bao gồm những vách đá gần như không thể đặt chân đến được, những vùng đất này dốc dần ra biển ở một khu vực phía nam nhỏ bé trên vịnh Xítni, với thủ phủ là Kingxtơn.

Tài nguyên thiên nhiên: Cá.

Dân số: 2.210 người (thống kê 7/2015)

Các dân tộc: người Ôxtrâylia, người Niu Dilân, người Pôlinêdi.

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh (chính thức); tiếng Noócphôn (là sự kết hợp giữa tiếng Anh thế kỷ XVIII và tiếng Tahitian cổ).

Lịch sử: Hai lần Anh tìm cách biến đảo thành thuộc địa (1788-1814 và 1825 và 1855) nhưng đều thất bại. Năm 1856, những người dân đảo Pítkên đã đến đây tái định cư. Từ năm 1913, đảo Noócphôn nằm dưới quyền quản lý của Ôxtrâylia và nhận quy chế “lãnh thổ phụ thuộc” của Ôxtrâylia; sau đó được khẳng định rõ trong hiến pháp năm 1979.

Tôn giáo: người Ôxtrâylia, người Niu Dilân, người Pôlinêdi.…

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc.

Các khu vực hành chính: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật đảo Noócphôn năm 1979 (có hiệu lực ngày 7-8-1979; được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, lần gần đây vào năm 2015).

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu đảo: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu Chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm.  Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội lập pháp gồm một viện, nhiệm kỳ 3 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm công nghiệp nhẹ, bê tông trộn sẵn.

Sản phẩm nông nghiệp: Hạt thông, hạt cọ Kentia, ngũ cốc, rau quả, gia súc, gia cầm.

Thủ đô: Kingxtơn (Kingston).

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD)

Quốc khánh: 8-6 (1856)

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế UPU.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website