Đảo Noócphôn (Territory of Norfolk Island)

Mã vùng điện thoại: 672       Tên miền Internet: .nf

 

Quốc kỳ Đảo Noócphôn

Vị trí địa lý: Là đảo ở phía Nam Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, phía đông Ôxtrâylia. Tọa độ: 29002 vĩ nam, 167057 kinh đông.

Diện tích: 36 km2

Khí hậu: Cận nhiệt đới; ôn hòa, ít có sự thay đổi nhiệt độ theo mùa.

Địa hình: Sự hình thành từ núi lửa với hầu hết đồng bằng lượn sóng. Phần lớn đường biển dài 32km đều bao gồm những vách đá gần như không thể đặt chân đến được, những vùng đất này dốc dần ra biển ở một khu vực phía nam nhỏ bé trên vịnh Xítni, với thủ phủ là Kingxtơn.

Tài nguyên thiên nhiên: Cá.

Dân số: 2.210 người (thống kê 7/2015)

Các dân tộc: người Ôxtrâylia, người Niu Dilân, người Pôlinêdi.

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh (chính thức); tiếng Noócphôn (là sự kết hợp giữa tiếng Anh thế kỷ XVIII và tiếng Tahitian cổ).

Lịch sử: Hai lần Anh tìm cách biến đảo thành thuộc địa (1788-1814 và 1825 và 1855) nhưng đều thất bại. Năm 1856, những người dân đảo Pítkên đã đến đây tái định cư. Từ năm 1913, đảo Noócphôn nằm dưới quyền quản lý của Ôxtrâylia và nhận quy chế “lãnh thổ phụ thuộc” của Ôxtrâylia; sau đó được khẳng định rõ trong hiến pháp năm 1979.

Tôn giáo: người Ôxtrâylia, người Niu Dilân, người Pôlinêdi.…

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc.

Các khu vực hành chính: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật đảo Noócphôn năm 1979 (có hiệu lực ngày 7-8-1979; được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, lần gần đây vào năm 2015).

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu đảo: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu Chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm.  Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội lập pháp gồm một viện, nhiệm kỳ 3 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm công nghiệp nhẹ, bê tông trộn sẵn.

Sản phẩm nông nghiệp: Hạt thông, hạt cọ Kentia, ngũ cốc, rau quả, gia súc, gia cầm.

Thủ đô: Kingxtơn (Kingston).

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD)

Quốc khánh: 8-6 (1856)

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế UPU.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website