Quần đảo Crítmát (Teritory of Christmas Island)

Mã vùng điện thoại: 672         Tên miền Internet: .cx


Quốc kỳ Quần đảo Crítmát

Vị trí địa lý: Là quần đảo nằm ở Đông Nam châu Á, thuộc nhóm đảo Ấn Độ Dương, phía nam Inđônêxia. Tọa độ: 10030 vĩ bắc, 105040 kinh đông.

Diện tích: 135 km2

Khí hậu: Nhiệt đới hải dương với mùa mưa (tháng 12 đến tháng 4) và mùa khô; hơi nóng và độ ẩm được điều hòa bởi gió mậu dịch.

Địa hình: Vách đá dựng đứng dọc duyên hải nhô lên cao tới cao nguyên miền Trung.

Tài nguyên thiên nhiên: Phốt phát, bãi biển.

Dân số: khoảng 1.530 người (thống kê 7/2014).

Các dân tộc: Người gốc Trung Quốc (70%), người gốc châu Âu (20%), người Mã Lai (10%).

Ngôn ngữ chính: tiếng Anh (chính thức); ngoài ra còn sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Mã Lai.

Lịch sử: Được đặt tên theo ngày tìm ra quần đảo vào năm 1643, đảo Crítmát đã bị thôn tính và trở thành thuộc địa của Anh vào năm 1888. Việc khai thác phốt phát bắt đầu từ thập niên 1890. Anh đã chuyển giao đảo cho Chính phủ Ôxtrâylia quản lý vào năm 1958. Gần hai phần ba đảo là công viên quốc gia.

Tôn giáo: Đạo Phật (16,9%), đạo Cơ đốc (16,4%), đạo Hồi (14,8%), tôn giáo khác (1,3%), không theo tôn giáo (9,2%), không xác định (41,4%).

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật quần đảo Crítmát 1958 (1-10-1958); được sửa đổi nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2010.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Toàn quyền Ôxtrâylia do Nữ hoàng bổ nhiệm dựa trên sự giới thiệu của Thủ tướng Ôxtrâylia; Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng quần đảo Crítmát một viện; các thành viên được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Tổng quan: Du lịch là ngành kinh tế chính của quần đảo.

Sản phẩm công nghiệp: Phốt phát.

Thủ đô: Settlement (địa điểm định cư chính của đảo Crítmát).

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD).

Quốc khánh: 26-1 (1788) (theo ngày quốc khánh của Ôxtrâylia).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website