Người vi phạm giao thông bị giữ giấy phép lái xe trên VneID

-Tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử;

-Cập nhật về việc này trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính;

-Đồng bộ vào VneID để người vi phạm, chủ phương tiện biết, chấp hành quy định về trật tự, ATGT, phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trong đó, các loại biên bản, quyết định về việc tạm giữ, trả lại giấy tờ sẽ được lập, gửi bằng phương thức điện tử trên VneID, ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác khi đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện.

Đồng thời, cũng tại thông tư này, Bộ Công an khẳng định, các thông tin của giấy phép lái xe đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VneID… thì việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh trên VneID… có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website