Phạm Văn Đồng tiểu sử
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2007
  • 2802

HƯƠNG TRÌNH VIẾT TIỂU SỬ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

PHẠM VĂN ĐỒNG

 TIỂU SỬ

 

 

  

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI - 2007

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 

TRƯƠNG TẤN SANG                                   Trưởng ban

PHAN DIỄN                                                  Ủy viên

NGUYỄN PHÚ TRỌNG                                  Ủy viên

HỒ ĐỨC VIỆT                                               Ủy viên

TÔ HUY RỨA                                                Ủy viên

LÊ HỮU NGHĨA                                             Ủy viên

 

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 

GS, TS. LÊ HỮU NGHĨA                               Chủ nhiệm

PGS, TS. NGUYỄN KHÁNH BẬT                   Phó Chủ nhiệm

PGS, TS. LÊ VĂN TÍCH                                Ủy viên Thư ký

 

BAN BIÊN SOẠN 

TS. TRẦN VĂN HẢI                                      Chủ biên

TS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

ThS. NGUYỄN THỊ GIANG

ThS. LÝ THỊ BÍCH HỒNG

PGS, TS. NGUYỄN BÁ LINH

TS. ĐẶNG VĂN THÁI

TS. TRẦN MINH TRƯỞNG

Tư liệu cùng chuyên mục

Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Ngày 12/6/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) - Ngày 2/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Chính sách mới nổi bật áp dụng từ tháng 6/2021

(ĐCSVN) - Kinh doanh karaoke quá 12 giờ đêm bị phạt đến 30 triệu đồng; Phạt đến 500.000 đồng nếu nói tục, chửi thề ở lễ hội; Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng, có ít nhất 15 viên chức… là những chính sách nổi bật áp dụng từ 01/6/2021.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(ĐCSVN) – Ngày 19/5/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết website