Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

 

Họ và tên: Bùi Thị Minh Hoài

Ngày sinh: 12/1/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Ngày vào Đảng: 19/1/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến ngày 17/7/2024)

Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Thành ủy Hà Nội.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1988 - 12/1996: Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam.

1/1997 - 10/1998: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

10/1998 - 12/2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

12/2000 - 4/2004: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

5/2004 - 2/2006: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

2/2006 - 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006).

9/2008 - 3/2009: Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3/2009 - 3/2011: Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3/2011 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

5/2018 - 1/2021: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất được bầu vào Ban Bí thư.

4/2021: Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

5/2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

7/2024: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website