Đồng chí Lê Minh Hưng- Họ và tên: Lê Minh Hưng

- Ngày sinh: 11/12/1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Ngày vào Đảng: 21/8/2000

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Chính sách công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1993 - 01/1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997).

02/1998 - 02/2002: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng/Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

01/2010 - 10/2011: Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10/2011 - 10/2014: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11/2014 - 01/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

01/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

4/2016 - 10/2020: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10/2020 - 01/2021: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

01/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

11/2021: Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5/2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 Khóa XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

6/2024: Thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website