Đồng chí Phan Văn Giang

Đồng chí Phan Văn Giang

 

Họ và tên: Phan Văn Giang

Ngày sinh: 14/10/1960

Quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XV

Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1978 - 11/1979: Binh nhì, Binh nhất, Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (Chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng).

12/1979 - 4/1980: Ôn văn hóa tại Trường Văn hóa Quân khu 1.

5/1980 - 8/1983: Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ, Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Tăng.

9/1983 - 8/1990: Công tác tại Quân đoàn 1.

9/1990 - 9/1993: Học viên tại Học viện Lục quân

10/1993 - 9/2011: Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Phó Tham mưu trưởng - Phó sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Phó Tư lệnh; rồi Tư lệnh Quân đoàn 1. (9/2007-12/2011: Nghiên cứu sinh, Học viện Quốc phòng).

10/2011 - 02/2014: Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

3/2014 - 3/2016: Tư lệnh Quân khu 1.

01/2016: Ủy viên BCHTW Đảng khóa XII.

4/2016 - 5/2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

5/2016: Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào BCHTW Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTW Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV

7/2021: Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website