Tòa thánh Vaticăng (Vitican City Stale)

Tòa thánh Vaticăng (Vitican City Stale)

Mã vùng điện thoại:                 Tên miền Internet: .va

Quốc kỳ Vaticăng

Vị trí địa lý: nằm ở nam châu Âu, lọt thỏm trong thành phố Rooma (Italia). chung quanh là những bức tường hàng trăm tuổi. Tọa độ: 41o54 vĩ Bắc, 12o27 kinh Đông

Diện tíc: 0,44km2

Thủ đô: thành phô Vaticăng (Vitican City)

Lịch sử: Từ năm 756 đến năm 1870, Vaticăng là thủ đô của quốc gia thần quyền - lãnh địa của Giáo hoàng, nằm ở trung Italia và do Giáo Hoàng đứng đầu. Từ năm 1861 đến năm 1870, lãnh thổ này nằm trong thành phần của vương quốc Italia. Từ năm 1871, thủ đô của vương quốc Italia chuyển đến Romoa. Năm 1929, Vaticăng được công nhận là quốc gia độc lập, có chủ quyền.

Quốc khánh: 22-10 (1978), ngày nhậm chức của Giáo hoàng Jean Paul II

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Quân chủ thần quyền tuyệt đối

Hiến pháp: Hiến pháp Tòa thánh năm 1967 (có hiệu lực từ ngày 1-3-1986). Ngày 26-11-2000, thông qua Hiến pháp mới, có hiệu lực từ ngày 22-2-2001)

Cơ quan hành pháp: Nhà nước Viaticăng được quản lý như một chế độ quân chủ tuyệt đối. Giáo hoàng là người đứng đầu nhà nước, nắm giữ quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trong trường hợp Giáo hoàng qua đời, các quyền này sẽ do các Hồng y Đoàn nắm giữ đến khi có Giáo hoàng mới.

Đứng đầu nhà nước: Giáo Hoàng

Đứng đầu chính phủ: Thư ký nhà nước (còn gọi là Thống đốc, Thủ hiến, Thủ tướng)

Bầu cử: Giáo hoàng do Hội đồng các Hồng y giáo chủ bầu, nhiệm kỳ suốt đời. Thư ký Nhà nước do Giáo hoàng bổ nhiệm.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng giám mục

Chế độ bầu cử: Hạn chế đối với các Hồng y giáo chủ dưới 80 tuổi.

Khí hậu: Ôn đới; mùa đông (tháng 9 đến giữa tháng 5) ôn hòa, có mưa; mùa hè (giữa tháng năm đến tháng 9) nóng, khô.

Địa hình: Với địa hình dạng đồi thấp, chung quanh là những bức tường hàng trăm tuổi.

Dân số: 842 người (thống kê tháng 7/2014)

Các dân tộc: người Italia, người Thụy Sỹ và một số dân tộc khác

Ngôn ngữ: tiếng Italia, tiếng Latinh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ khác

Tôn giáo: đạo Thiên chúa

Kinh tế: Sản phẩm công nghiệp là chủ yếu gồm in ấn, đồ khảm và đồng phục cho nhân viên.

Đơn vị tiền tệ: Euro (EUR)

Văn hóa: Vaticăng, chính thành phố đã là một công trình văn hóa có ý nghĩa rất lớn, rất quan trọng. Những công trình như Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và nhà nguyện Sistine là nơi tập hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, trong đó có những tác phẩm của những nhà nghệ thuật lừng danh như Botticelli, Bernini và Michelangelo. Thư viện Vatican và những bộ sưu tập của viện bảo tàng Vaticăng có tầm quan trọng rất lớn về lịch sử, khoa học và văn hóa. Năm 1984, Vatican được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, đặc biệt là chỉ một Vatican thôi nhưng lại bao gồm cả đất nước (Vaticăng là một thành phố, nhưng cũng là một đất nước).

Dân số thường trực của Vaticăng, nam chiếm ưu thế hơn, mặc dù có hai dòng tu của các sơ ở Vaticăng. Một bộ phận chiếm số dân nhỏ là các tu sĩ cao niên và các thành viên còn lại (thường là người dân) của các giáo phận, giáo xứ. Những công dân, nhân viên tòa đại sứ ở Vaticăng thường sống ngoài thành.

Du lịch và các cuộc hành hương là các nhân số quan trọng trong đời sống hằng ngày của Vaticăng. Giáo hoàng thường làm lễ Misa hàng tuần và các lễ khác, và thường xuất hiện vào các ngày lễ lớn như lễ Phục sinh. Trong những sự kiện đầy ý nghĩa, như những nghi thức ban phước lành, các lễ tấn phong (Giám mục, phong Chân phước...), Ngài thường làm lễ ngoài trời ở quảng trường Thánh Phêrô.

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế IAEA, Interpol, IOM, ITSO, ITU, ITUC, OAS, OPCW, OCSE, UNCTAD, UNHCR, UNWTO, UPU, WIPO…

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website