Xan Ma-ri-nô (San Marino)

 Cộng hòa Xan Ma-ri-nô (Republic of San Marino)

Mã vùng điện thoại: 378                       Tên miền Internet: .sm

co

Quốc kỳ Cộng hòaXan Ma-ri-nô

Vị trí địa lý: Nằm ở phía nam châu Âu, trên vùng núi thuộc dãy A-pen-nin ở trong nước I-ta-li-a. Là nhà nước độc lập nhỏ nhất châu Âu sau Tòa thánh Va-ti-căng và Mô-na-cô. Tọa độ: 43046 vĩ bắc, 12025 kinh đông.

Diện tích:  60 km2

Thủ đô: Xan Marinô (San Marino)

Khí hậu: Địa Trung Hải; lạnh vào mùa đông; ấm, nắng vào mùa hè. Nhiệt độ trung bình tháng 1: từ -1 đến 40C, tháng 7: 22,80C. Lượng mưa trung bình: 800 - 900 mm.

Địa hình: Đồi núi.

Tài nguyên thiên nhiên: Đá.

Dân số: 31.448 người (ước tính năm 2013)

Các dân tộc: Người Xan Ma-ri-nô, I-ta-li-a

Ngôn ngữ chính: Tiếng I-ta-li-a

Lịch sử: Xan Ma-ri-nô được thành lập từ thế kỷ IV và là một trong những nước cổ nhất châu Âu. Năm 1862, Xan Ma-ri-nô ký hiệp ước hữu nghị liên minh với I-ta-li-a. Theo đó, I-ta-li-a có trách nhiệm bảo vệ độc lập cho Xan Ma-ri-nô.

Tôn giáo: Đạo Cơ đốc

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Cộng hòa.

Hiến pháp: Thông qua ngày 8-10-1600; luật bầu cử năm 1926 được áp dụng như một phần của hiến pháp.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Hai đồng lãnh đạo nhà nước (Nhiếp chính).

Đứng đầu Chính phủ: Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề chính trị.

Bầu cử: Hai đồng lãnh đạo nhà nước (Nhiếp chính), Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề chính trị đều do Hội đồng nhân dân bầu, nhiệm kỳ 5 năm.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng nhân dân (60 ghế, được bầu trực tiếp theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm).

Cơ quan tư pháp: Hội đồng 12 người.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế: Ngành du lịch đóng góp hơn 50% GDP. Năm 1995 có hơn 3,3 triệu khách du lịch đến Xan Ma-ri-nô. Các ngành kinh tế quan trọng là ngân hàng, đồ trang trí may mặc, điện tử, gốm. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là rượu và pho mát. Thu nhập bình quân theo đầu người và mức sống tương đương với I-ta-li-a.

Đơn vị tiền tệ: Lira Italia (Lit); 1 Lit = 100 centesimi

Danh lam thắng cảnh: Thành phố Xan Ma-ri-nô, núi Ti-ta-nô.

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế ECE, IAO, ILO, IMF, IOC, ITU, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WHO, WIPO, v.v..

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a kiêm nhiệm Xan Ma-ri-nô

Ðịa chỉ: Via di Bravetta, 156, 00164 Roma.

Ðiện thoại: 06.661.60726, 06.661.62504

Fax: 06.661.57520

Email: vnemb.it@mofa.gov.vn

Code: 00-39

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website