Liên bang Xanh Kít và Nêvít (Federation of Saint Kitts and Nevis)

Mã vùng điện thoại: 1+869         Tên miền Internet: .kn

 

Quốc kỳ Liên bang Xanh Kít và Nêvít

Vị trí địa lý: Thuộc quần đảo Pốtvêtơrenưi ở biển Caribê. Tọa độ: 17020 vĩ bắc, 62045 kinh tây.

Diện tích: 261 km2

Khí hậu: Cận nhiệt đới hải dương, ôn hòa nhờ gió nhẹ thường xuyên ở biển; ít có sự khác biệt nhiệt độ theo mùa; mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11). Nhiệt độ trung bình hằng năm: 18-240C. Lượng mưa trung bình hằng năm: 1.075mm.

Địa hình: Có núi lửa; sâu trong nội địa là núi.

Dân số: 51.936 người (thống kê 7/2015)

Các dân tộc: đa số là người da đen; một số người Anh, Bồ Đào Nha và Libăng.

Ngôn ngữ chính: tiếng Anh.

Lịch sử: Crixtốp Côlông tìm ra các đảo Xanh Kít và Nêvít vào năm 1493. Từ năm 1625, các đảo này là thuộc địa của Anh. Trong các thế kỷ XVII-XVIII, Anh và Pháp tranh giành quyền thống trị tại các đảo này. Trong các năm 1958-1962, các đảo này nhập vào Liên bang Tây Ấn và đến năm 1967 là “quốc gia liên kết” với Anh. Ngày 19-9-1983, Xanh Kít và Nêvít tuyên bố độc lập nằm trong khối Liên hiệp Anh. Năm 1998, Nêvít tổ chức bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý nhằm tách khỏi Xanh Kít, song không đủ hai phần ba số phiếu ủng hộ cần thiết.

Tôn giáo: Anh quốc giáo, đạo Thiên chúa, đạo Tin lành.

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Dân chủ nghị viện (tham gia Khối thịnh vượng chung).

Các khu vực hành chính: 14 giáo khu.

Hiến pháp: Thông qua ngày 19-9-1983.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền.

Đứng đầu chính phủ: Thủ tướng.

Bầu cử: Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm. Thủ lĩnh của đảng hoặc của liên minh các đảng chiếm đa số trong Quốc hội thường được Toàn quyền bổ nhiệm làm thủ tướng.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội, nhiệm kỳ 5 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao Đông Caribê.

Chế độ bầu cử: 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế:

Sản phẩm công nghiệp: Bông, muối, cùi dừa khô, quần áo, giày dép, đồ uống ….

Sản phẩm nông nghiệp: Mía, gạo, khoai lang, rau, chuối, cá...

Thủ đô: Baxêtêrê (Basseterre).

Thành phố lớn: Saint Paul, Charlestown, Saint Mary Cayon…

Đơn vị tiền tệ: Đô-la Đông Caribê.

Lái xe: bên trái

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế: FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IFM, IMO, Interpol, IOC, ITU, MIGA, NAM, OAS, OECS, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WTO…

Lập quan hệ ngọai giao với Việt Nam: 1-11-2013.

Danh lam thắng cảnh: Pháo đài đồi Brimxtôn, đỉnh Nêvít, làng cổ Roát, khu đài phụn nước, các di tích ở dưới nước của thành phố Giêmtao, vịnh Nuicatxtơ, các suối nước nóng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website