Tenlơnman (1886 - 1944)
 
 Tenlơnman (1886 - 1944)

Ernst Thälmann được sinh ra ở Hambua (Hambourg).

Những năm 1903 - 1917, là đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức.

Từ 1917 đến 1920, đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Độc lập Đức. Từ 1920, đảng viên Đảng Cộng sản Đức.

Tham gia cuộc cách mạng tháng 11/1918, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Hambua năm 1923.

Năm 1923, là uỷ viên Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Đức.

Từ 1925, Chủ tịch Đảng.

Từ 1924 đến 1933, nghị sĩ Quốc hội Đức, được Đảng Cộng sản Đức đưa ra tranh cử tổng thống các năm 1925 và 1932.

Từ 1924 đến 1928, là uỷ viên dự khuyết, từ 1928 đến 1934, uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Tháng 3/1933, bị Cơ quan mật vụ Đức quốc xã (phát xít Đức) - Gextapô (Gestapo) bắt.

Tháng 8/1944, bị phát xít Đức giết ở trại tập trung Bukhenvan (Buchenwald).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website