• Jawaharlal Nehru (1889 - 1964)

  Cố Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru là người bạn lớn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Ông không chỉ là một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của thế kỷ XX, mà còn là một nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học và nhà triết học tài năng.

 • Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

  Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng tháng Tám (1945), thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ông được UNESCO vinh danh là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

 • Mao Trạch Đông (1893 - 1976)

  Mao Trạch Đông, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; là người có công lao to lớn trong việc thống nhất lục địa Trung Quốc và đưa các dân tộc Trung Hoa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ ngày tuyên bố thành lập (1/10/1949)

 • Xuphanuvông (1909 - 1995)

  Xuphanuvông (1909 - 1995) là hoàng thân, đồng thời là một nhà cách mạng, yêu nước Lào chân chính, đã cùng với Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi. Ông từng là Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao của Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

 • Erich Honecker (1912 – 1994)

  Erich Honecker (25/8/1912 – 29/5/1994), nhà hoạt động trong phong trào cộng sản Đức và quốc tế, người đứng đầu nước Cộng hoà Dân chủ Đức từ 1971 tới 1989.

 • Nelson Mandela (1918 - 2013)

  Nelson Mandela là lãnh tụ Đại hội dân tộc Phi, Nam Phi ANC. Ông trải qua 27 năm tù vì chống Chủ nghĩa Apacthai và trở thành Tổng thống Nam Phi từ tháng Tư 1994. Ông là biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và có ảnh hưởng trên toàn thế giới.

 • Cayxỏn Phômvihản (1920 - 1992)

  Cayxỏn Phômvihản - nhà hoạt động cách mạng, Tổng bí thư, Chủ tịch Ban Chấp hành trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng Nhân dân cách mạng Lào và xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hòa bình, độc lập. 

 • Fidel Castro (1926 - 2016)

  Fidel Castro (tên đầy đủ là Fidel Alejandro Castro Ruz) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 (có tài liệu chép ngày 14 tháng 8 năm 1927) tại một thị trấn Birán tỉnh Holguin của Cuba. Cha mẹ của ông, vốn là Tây Ban Nha nhập cư, chủ đồn điền trồng mía giàu có. Lúc nhỏ Castro theo học trường Dòng. Ông vào Đại học Havana năm 1945 và tốt nghiệp ngành luật năm 1950.

 • Chê Ghêvara (1928 - 1967)

  Chê Ghêvara (Ernesto Guevara; 1928 - 1967), nhà hoạt động chính trị Cuba và phong trào cách mạng Mỹ Latinh. Với những đóng góp của ông, Chê Ghêvara được coi là chiến sỹ tiên phong trong phong trào các mạng vô sản quốc tế.

 • Hugo Chavez (1954 - 2013)

  Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết (tên đầy đủ là Hugo Rafael Chavez Frias) đã dành phần lớn cuộc đời cho công cuộc đấu tranh nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho dân nghèo Vê-nê-xu-ê-la. Ông được xem là ngọn cờ đầu của cánh tả tại Mỹ Latinh với chính sách đưa Vê-nê-xu-ê-latheo con đường xã hội chủ nghĩa.

1 2

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website