STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
501 Tráng A Pao Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết) VI, VII, VIII, IX
502 Trần Văn Phác Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
503 Nguyễn Đình Phách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
504 Lê Văn Phẩm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
505 Nguyễn Hà Phan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
506 Mai Quang Phấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
507 Cao Đức Phát Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
508 Nguyễn Tấn Phát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, IX
509 Lê Khả Phiêu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
510 Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán Nhà nước
511 Đoàn Hồng Phong Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
512 Hoàng Văn Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
513 Lê Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
514 Lê Quốc Phong Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
515 Nguyễn Thành Phong Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
516 Phạm Thanh Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
517 Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội
518 Lâm Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VIII
519 Phạm Đình Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
520 Phùng Hữu Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
521 Trần Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương bầu tại Hội nghị tháng 10-1930
522 Giàng Seo Phử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
523 Lê Hữu Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
524 Nguyễn Hạnh Phúc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
525 Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ
526 Võ Hồng Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
527 Bùi Phùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
528 Ksor Phước Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
529 Võ Văn Phuông Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
530 Bình Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
531 Châu Thị Mỹ Phương Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang
532 Đỗ Nguyên Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
533 Trần Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyêt), V
534 Trần Quang Phương Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5
535 Đỗ Phượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
536 A Ma Pui Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
537 Lò Văn Puốn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
538 Hoàng Bình Quân Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
539 Lê Hoàng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
540 Nguyễn Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
541 Nguyễn Hồng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
542 Nguyễn Văn Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
543 Nguyễn Việt Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
544 Trần Hồng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
545 Bùi Nhật Quang Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
546 Hoàng Đăng Quang Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
547 Lê Hồng Quang Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
548 Lê Thanh Quang
549 Nguyễn Minh Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
550 Nguyễn Phong Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website