STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
501 Tráng A Pao Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết) VI, VII, VIII, IX
502 Trần Văn Phác Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
503 Nguyễn Đình Phách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
504 Lê Văn Phẩm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
505 Nguyễn Hà Phan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
506 Mai Quang Phấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
507 Cao Đức Phát Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
508 Nguyễn Tấn Phát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, IX
509 Lê Khả Phiêu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
510 Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán Nhà nước
511 Đoàn Hồng Phong Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
512 Hoàng Văn Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
513 Lê Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
514 Lê Quốc Phong Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
515 Nguyễn Thành Phong Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
516 Phạm Thanh Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
517 Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội
518 Lâm Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VIII
519 Phạm Đình Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
520 Phùng Hữu Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
521 Trần Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương bầu tại Hội nghị tháng 10-1930
522 Giàng Seo Phử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
523 Lê Hữu Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
524 Nguyễn Hạnh Phúc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
525 Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ
526 Võ Hồng Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
527 Bùi Phùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
528 Ksor Phước Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI
529 Võ Văn Phuông Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
530 Bình Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
531 Châu Thị Mỹ Phương Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang
532 Đỗ Nguyên Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
533 Trần Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyêt), V
534 Trần Quang Phương Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5
535 Đỗ Phượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
536 A Ma Pui Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
537 Lò Văn Puốn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
538 Hoàng Bình Quân Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
539 Lê Hoàng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI
540 Nguyễn Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
541 Nguyễn Hồng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
542 Nguyễn Văn Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
543 Nguyễn Việt Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
544 Trần Hồng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
545 Bùi Nhật Quang Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
546 Hoàng Đăng Quang Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình
547 Lê Hồng Quang Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
548 Lê Thanh Quang
549 Nguyễn Minh Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
550 Nguyễn Phong Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website