Gi-bran-ta (Gibraltar)

Gi-bran-ta (Gibraltar)

Mã vùng điện thoại: 350                   Tên miền Internet: .gi

 

Quốc kỳ Gi-bran-ta

Vị trí địa lý: Là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, nằm ở Tây Nam châu Âu, giáp Tây Ban Nha (trên đất liền), nối Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương. Có vị trí chiến lược trên eo biển Gi-bran-ta - yết hầu nối Địa Trung Hải với Đại Tây Dương. Tọa độ: 36011 vĩ bắc, 5022 kinh tây.

Diện tích: 6,5km2.

Thủ phủ: Gi-bran-ta

Quốc khánh: Ngày thứ Hai trong tuần thứ hai của tháng 3

Tổ chức chính quyền:

Tình trạng độc lập: Lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh từ thế kỷ XVIII.

Hiến Pháp: Thông qua ngày 30-5-1969.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu lãnh thổ: Nữ hoàng Anh; đại diện cho Nữ hoàng là Toàn quyền.

Đứng đầu chính quyền: Quốc vụ khanh.

Hội đồng thành phố Gi-bran-ta có nhiệm vụ tư vấn cho Toàn quyền.

Bầu cử: Theo chế độ quân chủ, cha truyền con nối, Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm; Quốc vụ khanh do Toàn quyền bổ nhiệm.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội có 18 ghế, 15 ghế được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm; 1 ghế cho Chủ tịch Quốc hội; 2 ghế dành cho thành viên không chính thức.

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao, Tòa Thượng thẩm.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Khí hậu: Địa Trung Hải, mùa đông ấm, mùa hè mát.

Địa hình: Vùng đất ven biển hẹp, thấp nằm sát Núi đá Gi-bran-ta.

Dân số: 29.800 người (ước tính 2005)

Các dân tộc: Người Italia, người Anh, người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha v.v..

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha được sử dụng rộng rãi.

Tôn giáo: Đạo Thiên chúa (74%), đạo Tin lành (11%), đạo Hồi (8%), đạo Do Thái (2%), v.v..

Kinh tế: Nguồn lợi chủ yếu của Gi-bran-ta thu từ thương mại hàng hải, ngân hàng và dịch vụ tổ chức hội nghị quốc tế. Quân đội Anh đóng góp khoảng 11% vào nền kinh tế của Gi-bran-ta. Lĩnh vực tài chính đóng góp khoảng 15% GDP. Du lịch, phí dịch vụ hàng hải, thuế hàng hóa cũng đóng góp đáng kể vào thu nhập lãnh thổ này.

Sản phẩm công nghiệp: Tàu biển, thuốc lá, nước khoáng, bia, cá hộp.

Đơn vị tiền tệ: bảng Gi-bran-ta.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website