Giơ-xy (Jersey)

Vùng lãnh thổ Giơ-xy (The Jersey region)

 

Quốc kỳ Vùng lãnh thổ Giơ-xy

Vị trí địa lý: Nằm ở Tây Âu, là hòn đảo trong quần đảo Anh, phía tây bắc của nước Pháp. Tọa độ: 49015 vĩ bắc, 2010 kinh tây.

Diện tích: 116 km2.

Thủ Phủ: Xanh Hê-li-e (Saint Helier)

Quốc khánh: 9/5 (1945)

Khí hậu: Ôn hòa; mùa đông ấm, mùa hè mát.

Địa hình: Đồng bằng thấp, đồi thấp dọc theo bờ biển phía bắc.

Tài nguyên thiên nhiên: Đất đai màu mỡ.

Dân số: 90.000 người (ước tính năm 2000)

Các dân tộc: Người Anh và người gốc vùng Noóc-măng-đi (Pháp).

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh, tiếng Pháp.

Tôn Giáo: Anh quốc giáo, đạo Thiên chúa, v.v..

Tổ chức chính quyền:

Các khu vực hành chính: Không có; phụ thuộc vào Nữ hoàng Anh.

Hiến pháp: Không được viết ra; có các đạo luật và luật phổ thông từng phần.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu lãnh thổ: Nữ hoàng Anh.

Đứng đầu chính quyền: Toàn quyền Anh và Khâm sai.

Giơ-xy theo chế độ quân chủ cha truyền con nối; Toàn quyền và Khâm sai của hạt do Nữ hoàng Anh bổ nhiệm.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội gồm 57 ghế (53 ghế được bầu, trong đó gồm 12 thượng nghị sĩ được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 6 năm, và 29 phó cảnh sát trưởng được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 3 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án Hoàng gia, các thẩm phán do Ban bầu cử và Khâm sai hạt bầu chọn.

Chế độ bầu cử: Tuổi bầu cử chưa xác định; người lớn có quyền phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế: Nền kinh tế chủ yếu dựa vào các dịch vụ tài chính, nông nghiệp và du lịch. Khoai tây, hoa lơ, cà chua và đặc biệt là hoa là những cây trồng xuất khẩu quan trọng, và chủ yếu xuất sang Anh. Giống gia súc của Giơ-xy nổi tiểng khắp thế giới và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Các sẳn phẩm sữa xuất khẩu sang Anh và các nước EU. Trong vài năm gần đây, chính phủ đã cố gắng xây dựng ngành công nghiệp nhẹ, nhất là công nghiệp điện tử. Hầu hết nguyên liệu thô và năng lượng cũng như phần lớn nhu cầu thực phẩm của Giơ-xy đều phải nhập khẩu.

Sản phẩm công nghiệp: Hàng dệt, hàng điện tử, thực phẩm, bơ sữa.

Sản phẩm nông nghiệp: Khoai tây, hoa lơ, cà chua; thịt bò, các sản phẩm chế biến từ sữa.

Đơn vị tiền tệ:  bảng Giơxi (J); 1 J = 100 pense.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website