Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển - A. Swedish Save the Children; Radda Barnen

Mục đích: Tạo điều kiện giúp đỡ cho trẻ em có quyền sống, phát triển tự do và có sức khoẻ tốt hơn.

Phương châm hoạt động của tổ chức này hiện nay là hỗ trợ các chương trình phát triển trong các lĩnh vực giáo dục tiểu học, phục hồi sức khoẻ, dịch vụ xã hội, ưu tiên các nhóm trẻ bị thiệt thòi (như bị bóc lột, lạm dụng...).

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển có chương trình viện trợvì trẻ em Việt Nam từ 1987. Tháng
3.1991chính thức mở văn phòng thường trực tại Hà Nội. Trụ sở: Xtôckhôm (Thuỵ Điển). Văn phòng quốc tế: Lôdan (Lausanne), Giơnevơ (Genève), Thuỵ Sĩ.

Mọi hoạt động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển dựa trên những giá trị cơ bản trong Tuyên ngôn của Liênhợp quốc về Quyền con người và Công ước của Liênhợp quốc về Quyền trẻ em đồng thời tin tưởng rằng mọi trẻ em và người lớn đều có giá trị như nhau; trẻ em có những quyền đặc biệt; toàn xã hội có trách nhiệm tôn trọng và thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, nhưng Nhà nước có những nghĩa vụ đặc biệt.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tin tưởng vào một xã hội thân thiện với trẻ em và tập trung hoạt động chủ yếu nhằm cải thiện lâu dài cuộc sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển cùng với trẻ em hướng tới sự thay đổi tốt đẹp hơn cho các em.

Hiện nay, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển hoạt động tại Thuỵ Điển và 8 khu vực trên thế giới bao gồm: Châu Âu; khu vực Mỹ La tinh và vùng Caribe; Nam Phi; Tây Phi; Đông và Trung Phi;Trung Đông và Bắc Phi; Nam Á; Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Các lĩnh vực ưu tiên toàn cầu bao gồm chống bạo lực trẻ em, thúc đẩy quyền được học tập của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thúc đẩy quyền được sự giúp đỡ của người lớn, đặc biệt là từ cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, các nhà chuyên môn và tăng cường năng lực cho các đối tác, đóng góp vào phong trào trẻ em toàn cầu.

Trọng tâm chương trình của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tại Việt Nam là các lĩnh vực liên quan đếnquyền trẻ emnói chung vàquyền được tham gia của trẻ emnói riêng.Những nhóm trẻ cần được quan tâm ở Việt Nam bao gồmtrẻ em đường phố, trẻ em khuyết tật, trẻ em có liên hệ đến pháp luật, trẻ bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ bị xâm hại vể thể chất và tinh thần và trẻ trong các tình trạng khẩn cấp.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã có các đối tác tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tiền Giang, Đồng Tháp và Thừa Thiên – Huế.

Tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển có quan hệ đặc biệt gần gũi với các tổ chức cứu trợ trẻ em của các nước Australia, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Từ lâu, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan nhà nước ở các cấp nhằm cùng nhau thúc đẩy quyền trẻ em. Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã có thoả thuận hợp tác chính thức với các cơ quan, tổ chức, từ trung ương cho đến quận, huyện, xã, phường.

Ở nước ngoài, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển hoạt động chủ yếu dựa trên quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ và các nhóm cộng đồng.

Các nguyên tắc hoạt động chủ yếu:

Quyền trẻ em: Năm 1990, Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Công ước xác định các quốc gia thành viên là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo và thực hiện quyền trẻ em. Đây là kim chỉ nam cho các hoạt động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tại Việt Nam cũng như các nước khác.

Sự tham gia của trẻ em: Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em là một nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển, là nguyên tắc để đảm bảo cho tất cả các quyền khác mà trẻ em đều có quyền được hưởng. Hoạt động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển dựa trên nguyên tắc Sự tham gia của trẻ em góp phần xây dựng một xã hội, ở đó mọi trẻ em được xem như một thành viên tích cực, có tiếng nói nhằm cải thiện cuộc sống của chính các em.

Xây dựng chương trình trên cơ sở quyền trẻ em: Xây dựng chương trình trên cơ sở quyền trẻ em nhằm mang lại những thay đổi thực sự bền vững, thông qua hiện thực hoá các quyền của trẻ em.

Quản lý nhà nước vì lợi ích tốt nhất của trẻ em: Mong muốn của của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển là Chính phủ, đại diện cho Nhà nước thúc đẩy và thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em.

              (BVK (tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 12

(ĐCSVN) - Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với một số viên chức; Dùng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt 10-20 triệu đồng; Ưu đãi cho cơ quan ngoại giao thuê nhà, đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12.

Ban hành Nghị quyết về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website