TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA X

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP

VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA X

Dành cho việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI - 2007

 

MỤC LỤC

 

Trang

Chú dẫn của Nhà xuất bản

2

- Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X:Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

5

- Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X:Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

20

- Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X:Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

29

- Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X:Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

43

- Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá X:Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhànước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội

57

Tải toàn bộ tài liệu về

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website