Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Khóa VII, ngày 4/12/1991

Thưa các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Sau chín ngày làm việc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) đã hoàn tất công việc.

Các đồng chí Trung ương đã cho ý kiến về tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp ổn định, phát triển kinh tế - xã hội những năm 1992-1995 và năm 1992.

Hội nghị Trung ương nhất trí về cách đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, nguyên nhân của những tiến bộ và những mặt yếu kém trong năm 1991, quan tâm đến một số nhân tố mất ổn định gay gắt hơn năm trước. Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương, mỗi cấp, mỗi ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm thiết lập và thực hiện triệt để kỷ luật kỷ cương, tổ chức và động viên phong trào cách mạng của quần chúng vượt qua khó khăn và trở lực, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiến lên.

Năm 1992 và những năm tiếp theo có những khó khăn mới có thể nói là khá gay gắt, nhưng cũng có nhiều thuận lợi mới, là thời điểm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đất nước ta. ổn định và phát triển kinh tế - xã hội là điều kiện cơ bản để tăng cường sự ổn định về chính trị và ổn định về chính trị là điều kiện cơ bản để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Làm được như thế thì chúng ta sẽ có thể đứng vững chắc và có thể phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, tốt hơn.

Hội nghị Trung ương cũng đã cho ý kiến về quan điểm và phương hướng cơ bản chỉ đạo việc sửa đổi Hiến pháp, cải cách một bước bộ máy nhà nước, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Sau Hội nghị Trung ương này, bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được chỉnh lý và công bố để nhân dân thảo luận góp ý kiến. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tập hợp trí tuệ của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật của mỗi công dân.

Mong rằng các đồng chí Trung ương cùng các cấp uỷ đảng lãnh đạo chặt chẽ việc lấy ý kiến nhân dân một cách thật sự dân chủ, đồng thời cảnh giác đối với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng đợt sinh hoạt này hòng gây mất ổn định chính trị, tư tưởng.

Cũng tại Hội nghị này, các đồng chí Trung ương đã cho ý kiến về nhiệm vụ của chúng ta trước tình hình mới ở Liên Xô và tình hình Campuchia.

Việc cho ý kiến đó một lần nữa thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta và niềm tin của Ban Chấp hành Trung ương ta, với đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn do Nghị quyết Đại hội VII đề ra, sẽ lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới tiến lên vững chắc.

Nhưng cũng cần thấy rằng tình hình Campuchia, tình hình Liên Xô cũng như tình hình thế giới còn đang diễn biến hết sức phức tạp, chúng ta chỉ có thể đánh giá được những vấn đề có cơ sở, chứ chưa lường hết được trước những gì sẽ xảy ra. Vì vậy, Đảng ta phải tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tình hình quốc tế, có nhận định đúng và có đối sách đúng, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa cảnh giác đối với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cả về mặt diễn biến hoà bình cũng như về hoạt động vũ trang.

Chúng ta tích cực chuẩn bị để Hội nghị Trung ương ba tới sẽ bàn một vấn đề lớn mà nhiều đồng chí Trung ương ở Hội nghị này đã đặt ra là: tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của chúng ta.

Tại Hội nghị Trung ương này, các đồng chí Trung ương lại nêu lên một vấn đề có ý nghĩa quyết định là xây dựng đảng vững mạnh về mọi mặt, làm trong sạch đảng, chống tham nhũng.

Phải nói rằng đại bộ phận cán bộ, đảng viên ta vẫn giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng. Song, bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã biến chất, trong đó phần lớn là những người có chức, có quyền, nắm tiền bạc, tài sản của quốc gia. Họ giành đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, ăn hối lộ, buôn lậu, làm giàu bất chính, tiêu xài phè phỡn trong lúc đất nước còn nghèo, nhân dân còn rất thiếu thốn. Trong bộ máy đảng và nhà nước, bệnh quan liêu khá nặng nề. Tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương và pháp luật xảy ra rất nghiêm trọng ở hầu hết các lĩnh vực. ý chí chiến đấu giảm sút, thái độ bàng quan vô trách nhiệm diễn ra ở nhiều cán bộ. Nhiều tổ chức đảng, nhất là các tổ chức đảng ở cơ sở yếu kém, không ngang tầm với nhiệm vụ mới. Tình hình đó vừa làm suy yếu sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, vừa làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Nhiều chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước không những không được thực hiện nghiêm túc, vô điều kiện, mà ngược lại còn bị lợi dụng, xuyên tạc có lợi cho cá nhân hoặc phe nhóm mang tính chất phường hội. Lẽ đương nhiên, kẻ thù trong và ngoài nước đang ra sức lợi dụng triệt để những yếu kém đó để chống lại Đảng, hy vọng "diễn biến hoà bình" hòng lật đổ từ bên trong, đưa đất nước ta đi chệnh con đường xã hội chủ nghĩa.

Đứng trước tình hình đó và trước những nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng phải kiên quyết chỉnh đốn và đổi mới chính mình. Đó là một đòi hỏi khách quan, có ý nghĩa sống còn đối với sứ mệnh chính trị của Đảng và tương lai đất nước.

Hơn lúc nào hết, lúc này càng phải xiết chặt kỷ luật của Đảng, tuân thủ kỷ cương, pháp luật của Nhà nước, loại trừ khỏi Đảng những phần tử thoái hoá, biến chất và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tất cả cán bộ, đảng viên, các tổ chức của Đảng và cơ quan xí nghiệp của Nhà nước phải gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành đúng pháp luật của Nhà nước. Chúng ta nhất định phải phát huy đầy đủ dân chủ trong Đảng và trong nhân dân, nhưng chúng ta cũng kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, dân chủ tư sản, cực đoan, tự do vô chính phủ. Phải đặc biệt coi trọng cơ sở đảng vững mạnh và trong sạch.

Đây là vấn đề hết sức hệ trọng và cấp bách, cần có kế hoạch khẩn trương chuẩn bị để Ban Chấp hành Trung ương sớm có một hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng đảng. Đề nghị các đồng chí Uỷ viên Trung ương, các cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, có kế hoạch chủ động xây dựng đảng ở ngành và địa phương mình, đồng thời đóng góp tích cực với Trung ương trong công tác có ý nghĩa quyết định này.

Trên đây là một số vấn đề tôi nhấn mạnh thêm để kết thúc Hội nghị này. Điều quan trọng là sau Hội nghị này, mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương cùng với tập thể, căn cứ vào nghị quyết của Trung ương, tính toán những việc phải làm trong ngành và địa phương mình, có kế hoạch tổ chức thực hiện chu đáo; lựa chọn đúng người để giao việc, triển khai công việc, tranh thủ thời gian giành được kết quả cụ thể. Nói cách khác là phải hành động, hành động khẩn trương, hành động có hiệu quả. Đó chính là biểu hiện tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của mỗi đồng chí chúng ta.

Thưa các đồng chí Trung ương, chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội VII trong 6 tháng qua đã đạt được một số kết quả tốt và đã hoàn thành công việc của năm 1991. Tôi xin chúc các đồng chí Cố vấn và các đồng chí Trung ương bước sang năm mới 1992 luôn luôn mạnh khoẻ và gia đình hạnh phúc, có nhiều thành công mới trong công tác của mình.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII).


Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website