Hồ Chí Minh với việc thành lập Hội đồng Thập tự Việt Nam

BS. Nguyễn Vǎn Tín

Ngay trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, trên khắp ba miền đất nước, đâu đâu cũng thành lập các ban Hồng thập tự, Trạm cứu thương với biểu tượng là lá cờ trắng có chữ thập đỏ ở giữa để lo việc cứu chữa thương binh, nạn nhân chiến tranh. 

Đầu nǎm 1946, tuy bận trǎm công nghìn việc, Hồ Chủ tịch đã cho mời đại biểu của ban Hồng thập tự Việt Nam lên gặp và làm việc với Bác. Bác hỏi về tình hình hoạt động của các ban Hồng thập tự, công tác đào tạo cứu thương, việc chuẩn bị thành lập Hội, tôn chỉ mục đích và dự kiến chương trình hoạt động của Hội. Bác đã giảng giải về một số hoạt động của ban Hồng thập tự các nước và một vài tổ chức nhân đạo khác. Bác còn chỉ dẫn cho phương hướng hoạt động của Hồng thập tự nước ta và khuyên phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân và làm mọi việc có thể làm được, để giảm bớt đau thương cho họ. Không được có thái độ hách dịch, ban ơn. Cần làm việc tốt, luôn luôn chí công vô tư thì ít mắc sai lầm. Không nên thiên về hình thức, việc gì có lợi cho dân thì làm. 

Hội hết sức trân trọng những lời dạy của Bác và tha thiết đề nghị Bác làm Trưởng ban danh dự. Bác cầm quyển sổ vàng mở ra rồi ghi vào trang đầu: 

"Hồng thập tự Việt Nam - Trưởng ban danh dự" và ký tên Hồ Chí Minh. 

Ngày 31-5-1947, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Tôn Đức Thắng đã ký Nghị định số 77-NV chính thức cho phép Hội Hồng thập tự Việt Nam thành lập và hoạt động. 

Trong chương trình công tác của Bộ Y tế nǎm 1948 có đề ra việc giúp đỡ Hội Hồng thập tự Việt Nam tổ chức các chi nhánh Hồng thập tự Việt Nam tại mỗi liên khu. 

Trong chiến tranh, hội viên Hồng thập tự đã góp phần không nhỏ vào công tác sơ tán nạn nhân, chuyển vận thương binh và trong hoà bình, Hội còn là cầu nối giữa các cơ sở y tế với nhân dân trong các hoạt động bảo vệ sức khoẻ.

Kỷ yếu hội nghị khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ sức khoẻ
Bộ Y Tế; NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website