Grin-len (Greenland)

Grin-len (Greenland)

Mã vùng điện thoại: 299                Tên miền Internet: .gl

 

Quốc kỳ Grin-len

Vị trí địa lý: Là đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Băng Dương. Tọa độ: 72000 vĩ bắc, 40000 kinh tây.

Diện tích: 2.175.600 km2. Có khoảng 342.000 km2 không bị phủ băng.

Thủ phủ: Nu-úc (Nuuk)

Lịch sử: Những người Inuit (Eskimo) sống ở Grin-len vào thời gian có sự tiếp xúc với châu Âu. Người Đan Mạch đến đảo định cư và nắm quyền quản lý đảo này vào thế kỷ XIV. Năm 1953, Đan Mạch cho phép Grin-len có đại biểu trong Quốc hội, nhằm xác nhận đó là vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Năm 1979, tên của miền đát Grin-len chính thức được phê chuẩn. Tháng 6-1981, chính phủ tự trị về mặt đối nội được thành lập.

Quốc khánh: 16/4 (ngày sinh của Nữ hoàng Đan Mạch).

Khí hậu: Bắc cực đến cận Bắc cự, mùa hè mát, mùa đông lạnh. Băng giá thường xuyên, liên tục trên 2/3 diện tích đảo về phía bắc.

Địa hình: Từ miền đất phẳng đến các đỉnh băng dốc thoai thoải che phủ lên tất cả cửa biển, các quả núi, bãi đất cằn, bờ biển đá.

Dân số:  56.375 người (ước lượng 2005).

Các dân tộc: Người Grinlen (87%) (người Eskimo và người da trắng bẩm sinh), người Đan Mạch và những dân tộc khác (13%).

Ngôn ngữ chính: Tiếng địa phương của người Eskimo, tiếng Đan Mạch, tiếng địa phương của người Inuit.

Tôn giáo: Giáo phái Phúc âm Lu-thơ.

Tổ chức chính quyền:

Thuộc Vương quốc Đan Mạch; là khu vực tự trị hải ngoại của Đan Mạch từ năm 1979.

Hiến pháp: Thông qua ngày 5/6/1953 (Hiến pháp Đan Mạch).

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu lãnh thổ: Nữ hoàng Đan Mạch, được đại diện bởi Cao ủy.

Đứng đầu chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Cao ủy do Nữ hoàng chỉ định; Thống đốc do Nghị viện bầu(Thông thường là người đứng đầu đảng chiếm đa số trong Nghị viện).

Cơ quan lập pháp: Nghị viện gồm 31 ghế, được bầu theo phổ thông đầu phiếu trên cơ sở đại diện, nhiệm kỳ 4 năm.

Có 2 đại diện được bầu vào Nghị viện Đan Mạch.

Cơ quan tư pháp: Tòa án cấp cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Các đảng phái chính: Đảng Siumut, Đảng Inuit Ataqatigiit, Đảng Atassut, Liên đoàn các ứng cử viên, v.v..

Kinh tế: Nền kinh tế Grin-len phụ thuộc vào việc đánh bắt và xuất khẩu cá. Ngành công nghiệp chế biến cá tôm là ngành mang lại thu nhập lớn nhất. Chính phủ Đan Mạch vẫn thường xuyên trợ cấp cho Grinlen.

Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm cá, hàng thủ công, da thú, v.v..

Sản phẩm nông nghiệp: Thức ăn gia súc, rau vườn, cừu, cá.

Đơn vị tiền tệ: Cuaron Đan Mạch (DKr); 1 DKr = 100 oere.

Danh lam thắng cảnh: Vịnh Ba-phin, các thành phố Thu-le, trung tâm hành chính Nu-úc, v.v..

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website