Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng về chức Tổng Bí thư của Đảng, về Bộ Chính trị và Ban Bí thư
Về chức Tổng Bí thư: 

Đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng, là Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công cùng Đảng tổ Uỷ ban cải cách ruộng đất chỉ đạo công tác phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. Đồng chí Trường Chinh có trách nhiệm quan trọng trong việc chỉ đạo chấp hành đường lối, chính sách của Trung ương trong công tác phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. 

Đồng chí Trường Chinh đã tự phê bình trước Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng), xin từ chức Tổng Bí thư và được Hội nghị Trung ương đồng ý. Đồng chí Trường Chinh vẫn là Uỷ viên Bộ Chính trị và Uỷ viên trong Ban Bí thư của Trung ương Đảng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã nhất trí bầu đồng chí Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng kiêm làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Về Bộ Chính trị: 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 cử thêm bốn đồng chí:- Đồng chí Hoàng Vǎn Hoan, 

- Đồng chí Phạm Hùng, 

- Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, 

- Và đồng chí Lê Thanh Nghị, bổ sung vào Bộ Chính trị. 

Về Ban Bí thư: 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 cử lại Ban Bí thư gồm có: 

- Đồng chí Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, 

- Đồng chí Trường Chinh, 

- Đồng chí Phạm Vǎn Đồng, 

- Đồng chí Võ Nguyên Giáp, 

- Và đồng chí Nguyễn Duy Trinh. 


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website