Gu-en-xi (Guernsey)

Địa Hạt Gu-en-xi (The Guernsey Province)

 

Quốc kỳ Địa hạt Gu-en-xi


Vị trí địa lý: 
 Nằm ở Tây Âu, gồm các hòn đảo trong eo biển Măng-sơ, phía đông bắc nước Pháp. Có hải cảng nước sâu, rộng ở Saint Peter Port. Tọa độ: 49028 vĩ bắc, 2035 kinh tây.

Diện tích: 194 km2

Thủ phủ: Xanh Pê-te Pot

Quốc khánh: 9-5 (1945)

Khí hậu: Ôn hòa với mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ; bầu trời u ám trong khoảng một nửa số ngày trong năm.

Địa hình: Chủ yếu là đồng bằng, có các quả đồi thấp ở phía đông nam.

Tài nguyên thiên nhiên: Đất trồng trọt.

Dân số: 66.000 (ước tính năm 2000)

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh và tiếng Pháp; tiếng Pháp vùng Normandi được sử dụng ở vùng nông thôn.

Các dân tộc: Người Anh và người dòng dõi Norman - Pháp.

Tôn giáo: Anh quốc giáo, đạo Thiên chúa, v.v..

Tổ chức chính quyền:

Tình trạng độc lập:  Phụ thuộc vào nước Anh.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu lãnh thổ: Nữ hoàng Anh, thông qua đại diện là khâm sai.

Đứng đầu chính quyền: Tỉnh trưởng.

Hạt Guenxi theo chế độ quân chủ cha truyền con nối; Tỉnh truởng và Khâm sai do Nữ hoàng bổ nhiệm.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội (60 ghế, trong đó 30 ghế được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 6 năm).

Cơ quan tư pháp: Tòa án Hoàng gia.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên; bầu theo phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế: Các dịch vụ tài chính như ngân hàng, quản lý quỹ, bảo hiểm... chiếm khoảng 55% tổng thu nhập của nền kinh tế nhỏ bé này. Du lịch, ngành chế tạo, nghề làm vườn (chủ yếu là trồng cà chua và hoa) đang giảm sút.

Sản phẩm công nghiệp: Du lịch, ngân hàng.

Sản phẩm nông nghiệp: Cà chua, hoa trồng trong nhà kính, ớt ngọt, cây cà, hoa quả; trâu.

Đơn vị tiền tệ: bảng Guenxi (#G); 1 #G = 100 pence.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

​(ĐCSVN) - Từ ngày 01/01/2022, một số Luật có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tổ chức hoạt động Tết Nhâm dần an toàn, chu đáo

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 15/01/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm....

6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét từ chức đối với cán bộ

(ĐCSVN) - Ngày 3/11, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Liên kết website