Nghị quyết số 196-NQ/TW, ngày 10/3/1970 Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ

THẮNG LỢI VỀ CHIẾN LƯỢC TO LỚN, TOÀN DIỆN

CHƯA TỪNG CÓ CỦA TA, THẤT BẠI NẶNG NỀ VỀ MỌI MẶT CỦA ĐỊCH

Vào đầu Xuân Mậu Thân, trong khi địch đã đưa cuộc chiến tranh cục bộ lên đến mức cao nhất, quân và dân miền Nam trên đà thắng lợi đã kiên quyết thực hiện quyết tâm lớn của Trung ương, nắm vững thời cơ, chuyển hướng chiến lược, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt trên khắp chiến trường miền Nam.

Trong năm 1968, ta đã giành được thắng lợi rất oanh liệt trong cuộc tổng tiến công vào dịp Tết Mậu Thân bằng những trận tập kích vào các thành thị lớn và bằng những trận tiến công đồng loạt và nổi dậy rộng khắp ở cả ba vùng chiến lược. Tiếp đó, ta đã đẩy mạnh thế tiến công, mở nhiều đợt hoạt động lớn kết hợp với hoạt động thường xuyên. Ta đã giành được thắng lợi to lớn, toàn diện trong bước đầu của giai đoạn mới.

Sang năm 1969 quân và dân ta nỗ lực vượt bậc, tiếp tục phát huy thế chiến lược tiến công. Ngay khi Níchxơn vừa lên cầm quyền, ta đã giáng đòn phủ đầu khá mạnh trong những ngày đầu xuân 1969, sau đó tiếp tục tiến công địch về quân sự, chính trị, ngoại giao. Mặc dù địch ra sức giành giật quyết liệt với ta, gây cho ta một số khó khăn, đồng thời ta cũng có những thiếu sót và những chỗ yếu, song về căn bản, địch không sao gỡ được khỏi thế phòng ngự, xuống thang và thất bại. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang tiến lên một bước mới rất cơ bản trong giai đoạn tổng công kích, tổng khởi nghĩa.

Qua hai năm, từ khi chuyển sang giai đoạn mới, ta đã giành được những thắng lợi về chiến lược to lớn, toàn diện, chưa từng có, gây cho địch những thất bại nặng nề về mọi mặt.

Trên chiến trường miền Nam, ta đã phát triển thế chiến lược tiến công lên một bước mới, tạo ra một thế chiến lược mới rất mạnh, hình thành thế tiến công và bao vây địch về chiến lược trên các chiến trường thành thị, nông thôn, đồng bằng và rừng núi. Ngay vào lúc địch đã leo thang đến mức cao nhất với trên một triệu quân Mỹ - ngụy và chư hầu, ta đã làm cho địch bị hoàn toàn bất ngờ về chiến lược, buộc địch phải kết thúc giai đoạn phản công chiến lược của cuộc chiến tranh cục bộ, chuyển hẳn vào giai đoạn phòng ngự trên toàn chiến trường.

Trên thế chiến lược mới đó, mặc dầu địch ra sức củng cố phòng ngự, ta đã đạt được thành tích chưa từng có về mặt tiêu diệt lực lượng quân sự của địch gồm cả quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu, cả sinh lực và phương tiện chiến tranh cùng dự trữ hậu cần của chúng, làm cho địch bị tổn thất rất nặng. Ta đã phát triển mạnh mẽ lực lượng quân sự và lực lượng chính trị của ta, mở rộng thế làm chủ của ta trên những địa bàn mới, tạo nên một sự chuyển biến mới trong sự so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho ta.

Bị thất bại và gặp khó khăn nghiêm trọng về mọi mặt, sau khi phải lùi về phòng ngự trên toàn chiến trường, địch đã phải chủ trương "phi Mỹ hoá" cuộc chiến tranh (dưới chính quyền Giônxơn) tiếp đó lại phải bị động đi vào thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh (với chính quyền Níchxơn), phải xuống thang chiến tranh trong thế thua, rút quân Mỹ ra từng bước. Như vậy là đế quốc Mỹ đã phải chịu đơn phương rút từng bộ phận quân Mỹ ra khỏi miền Nam, đó là thất bại nặng nề của địch, thắng lợi to lớn của ta.

Đi đôi với thắng lợi to lớn về quân sự, ta đã giành được thắng lợi to lớn về chính trị. Khí thế cách mạng của quần chúng ngày càng cao. Ta đã thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, xây dựng và phát triển hệ thống chính quyền cách mạng từ trung ương đến cơ sở. Mặt trận Dân tộc thống nhất được mở rộng và củng cố, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ra đời và phát huy tác dụng. Phong trào đấu tranh chính trị ở các thành thị, tuy chưa tiến kịp yêu cầu nhưng đã được giữ vững và phát triển. Quần chúng cơ bản tham gia đấu tranh đòi cải thiện dân sinh ngày càng đông đảo, trình độ giác ngộ về chính trị ngày càng cao. Xu hướng hòa bình trung lập ngày càng thu hút các tầng lớp trung gian rộng rãi, thúc đẩy sự phân hóa trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền. Ta đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống ngụy quyền các cấp, phân hóa mạnh mẽ hàng ngũ địch, làm cho những mâu thuẫn trong nội bộ địch càng gay gắt. Trong bước đầu thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ đã thất bại, không tập hợp được lực lượng tay sai, không mở rộng được cơ sở chính trị cho ngụy quyền. Trái lại, việc Mỹ phải xuống thang và rút dần quân Mỹ ra đang làm cho tâm lý thất bại chủ nghĩa ngày càng lan rộng trong hàng ngũ Mỹ - ngụy, nội bộ chúng càng mâu thuẫn và phân hóa.

Trên miền Bắc, quân và dân ta đã chiến đấu rất anh dũng đánh cho địch bị tổn thất nặng nề máy bay và giặc lái, đánh bại các mục tiêu chiến lược của chiến tranh phá hoại của địch. Những thắng lợi to lớn của ta trên cả hai miền Nam, Bắc đã buộc địch phải bị động xuống thang ở miền Bắc, từ thực hiện ném bom hạn chế (3-1968) đi đến phải chấm dứt không điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại (11-1968). Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc nước ta kéo dài suốt bốn năm, với một lực lượng không quân chiến lược và một bộ phận hải quân, với số lượng bom đạn rất lớn, đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu của địch đánh phá miền Bắc để cứu vãn thế thất bại của chúng ở miền Nam đã bị phá sản. Như vậy là, trong lúc cuộc chiến tranh cục bộ còn đang tiếp diễn ở miền Nam, địch đã phải thất bại và chấm dứt không điều kiện việc đánh phá miền Bắc, đó là thắng lợi hết sức quan trọng về chiến lược của ta, là thất bại rất nặng nề của địch. Với thắng lợi to lớn đó, miền Bắc có điều kiện đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế, tăng cường lực lượng mọi mặt của hậu phương lớn, ra sức chi viện cho tiền tuyến lớn. Trong giai đoạn mới, miền Nam càng dựa vững chắc vào miền Bắc đã đánh thắng hoàn toàn chiến tranh phá hoại, đó là một điều kiện thuận lợi rất quan trọng trong thế chiến lược mới của cuộc kháng chiến của ta.

Trên mặt trận ngoại giao và đấu tranh quốc tế, phát huy thắng lợi to lớn về quân sự và chính trị trên chiến trường, ta đã kiên quyết và khéo léo tiến công địch, đẩy lùi địch từng bước, buộc địch phải chấp nhận vừa đánh vừa đàm một cách bị động, từ chỗ phải nói chuyện với đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến chỗ phải nhận cuộc hội nghị bốn bên, phải ngồi lại nói chuyện với đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, với đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời. Ta đã đưa ra giải pháp toàn bộ 10 điểm của Mặt trận Dân tộc giải phóng, chủ động tiến công địch, lợi dụng và khơi sâu những mâu thuẫn nội bộ địch, làm cho chúng ngày càng bị lên án và cô lập trên thế giới. Chưa bao giờ cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác và những hành động man rợ của Mỹ ở Việt Nam bị dư luận rộng rãi ở khắp thế giới lên án mạnh mẽ như ngày nay. Ta đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ ngày càng mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mỹ.

Thất bại nặng nề về mọi mặt của Mỹ ở Việt Nam đã làm rung chuyển nước Mỹ, gây cho Mỹ những khó khăn nghiêm trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính. Ngân sách thiếu hụt, lạm phát nghiêm trọng, đồng đôla sụt giá, dự trữ vàng giảm sút, giá cả sinh hoạt tăng cao. Phong trào nhân dân Mỹ đòi chính quyền Mỹ phải chấm dứt xâm lược, đòi rút hết quân Mỹ về nước lên cao chưa từng thấy. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược đó đã kết hợp với phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Mỹ, với phong trào đấu tranh của người da đen ở Mỹ đòi cải thiện đời sống, đòi quyền dân chủ đã có ảnh hưởng chính trị rất lớn và đang tác động ngày càng mạnh đến hàng ngũ quân Mỹ ở Việt Nam. Nội bộ giới cầm quyền Mỹ ngày càng mâu thuẫn gay gắt.

Nhìn chung lại, trong hai năm qua, ta đã giành được những thắng lợi về chiến lược hết sức to lớn:

- Ta đã thực hiện thành công chủ trương chuyển hướng chiến lược, đưa cuộc kháng chiến tiến một bước nhảy vọt sang giai đoạn mới, tạo ra một bước ngoặt lịch sử, mở ra cục diện mới của chiến tranh, tạo ra thế chiến lược mới của ta, làm đảo lộn căn bản thế chiến lược của địch.

- Ta đã giữ vững và phát triển thế tiến công, liên tiếp giành được thắng lợi toàn diện về quân sự, chính trị và ngoại giao, gây thiệt hại nặng nề cho địch, phát triển lực lượng mọi mặt của ta làm biến đổi so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho ta.

- Ta đã đưa cuộc kháng chiến tiến lên vững chắc trong giai đoạn mới, giành thắng lợi lớn. Ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ đã bị lung lay rõ rệt. Chúng đã phải công khai từ bỏ ý đồ giành thắng lợi về quân sự bằng cách leo thang chiến tranh, mặc nhiên thừa nhận sự phá sản của chiến lược chiến tranh cục bộ. Chúng đã bị đẩy lùi từng bước về chiến lược, phải bị động xuống thang và đang tiếp tục phải xuống thang trong thế thất bại.

Những thắng lợi của ta trong hai năm qua là những thắng lợi to lớn, toàn diện về chiến lược trong giai đoạn phát triển cao của chiến lược tiến công của ta, giai đoạn ta tiến lên giành thắng lợi quyết định. Những thất bại của địch là những thất bại nặng nề, toàn diện về chiến lược trong giai đoạn cuối, giai đoạn xuống thang và đi đến thất bại. Tuy đế quốc Mỹ còn ngoan cố kéo dài chiến tranh xâm lược, cố gây khó khăn cho ta, song đó là sự ngoan cố trong quá trình xuống thang và thất bại. Có thể khẳng định rằng, từ Tết Mậu Thân đến nay, ta đã tạo ra và củng cố vững chắc những điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đưa cuộc kháng chiến tiếp tục tiến lên bước mới rất cơ bản, giành thắng lợi quyết định.

Những thắng lợi to lớn nói trên của ta có ý nghĩa quốc tế hết sức lớn lao. Thắng lợi đó đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ, vào chính sách thực dân kiểu mới của chúng đang được thi hành ở khắp nơi trên thế giới. Nó đã đánh sụp uy thế của tên sen đầm quốc tế, cổ vũ mạnh mẽ phong trào nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tăng cường mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết và ủng hộ nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thắng lợi của ta cũng là thắng lợi chung của cả phe xã hội chủ nghĩa, của phong trào giải phóng dân tộc, của cả loài người tiến bộ. Đó là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin ở nước ta, một nước nhỏ mà anh hùng, đã liên tiếp đánh thắng đủ các hình thức chiến tranh xâm lược của tên trùm đế quốc là đế quốc Mỹ. Địa vị quốc tế và uy tín của cách mạng Việt Nam, của Đảng ta, của dân tộc ta trên thế giới được nâng cao hơn bao giờ hết.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành được thắng lợi to lớn như vậy, là do những nguyên nhân sau đây:

Đường lối cách mạng miền Nam, đường lối tiến hành chiến tranh cách mạng của Đảng ta hết sức đúng đắn và sáng tạo. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phân tích đúng đắn tình hình nước ta trong hoàn cảnh thế giới ngày nay, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là đánh đổ đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, thực hiện một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập. Những mục tiêu trước mắt đó đã thể hiện con đường tiến lên tất yếu của cách mạng miền Nam đồng thời cũng quán triệt phương châm đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc, giành thắng lợi từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Đảng ta đã vận dụng kinh nghiệm đấu tranh cách mạng hết sức phong phú của nhân dân ta trong mấy chục năm qua, không những đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn và còn đề ra đường lối quân sự đúng đắn, không những đề ra nhiệm vụ, mục tiêu đúng đắn mà còn đề ra phương pháp cách mạng, phương pháp tiến hành chiến tranh cách mạng đúng đắn và sáng tạo.

Cách mạng và chiến tranh cách mạng ở miền Nam đã khéo kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, khởi nghĩa và chiến tranh, kết hợp quân sự, chính trị và binh vận, thực hành chiến lược tiến công đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: nông thôn miền núi, nông thôn đồng bằng và thành thị, kết hợp tiêu diệt địch và giành quyền làm chủ của nhân dân, nắm vững chiến lược đánh lâu dài, trên cơ sở đó tranh thủ giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn, dựa vào sức mình là chính đồng thời ra sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, giành thắng lợi từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Từ thực tiễn đấu tranh của quần chúng, Đảng ta đã kịp thời tổng kết và đề ra các phương châm đấu tranh, phương châm tác chiến cụ thể, hình thức đấu tranh và hình thức tổ chức lực lượng, các cách đánh rất phong phú và linh hoạt. Nhờ đó, cách mạng miền Nam đã phát triển mạnh mẽ, từ cuộc đồng khởi vĩ đại năm 1959 - 1960 đã không ngừng tiến công địch, liên tiếp giành được thắng lợi ngày càng to lớn, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt, tiếp đó lại đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ trong giai đoạn leo thang đến mức cao nhất.

Sự chỉ đạo chiến tranh, chỉ đạo chiến lược của Đảng ta rất đúng đắn, sáng tạo kiên quyết, sắc bén. Từ khi đế quốc Mỹ đưa từng đơn vị lớn quân viễn chinh ồ ạt vào miền Nam, chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, Đảng ta đã chủ trương kiên quyết tiếp tục chiến lược tiến công, giữ vững phương châm kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược. Do đó đã đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của địch. Tiếp đó, chúng lại tăng thêm lực lượng trên quy mô lớn. Ta mở mặt trận Trị - Thiên buộc địch càng phải bị động phân tán lực lượng, tiếp tục tiến công địch trên tất cả các mặt trận, đồng thời đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, nhất là ở thành thị lên một bước mới, thúc đẩy phong trào ly khai trong ngụy quân, ngụy quyền. Do đó đã đánh bại cuộc phản công mùa khô lần thứ hai của chúng.

Đảng ta đã nắm vững quy luật phát triển của thế tiến công trong cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài của ta là từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến toàn bộ, chuyển biến dần dần đồng thời lại có những bước nhảy vọt lớn, giành thắng lợi từng bước cho đến bước phát triển cao nhất là giai đoạn tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành thắng lợi quyết định.

Tháng 12 năm 1967, trên cơ sở những thắng lợi nói trên, Đảng ta đã đánh giá đầy đủ những điều kiện để chuyển chiến tranh sang giai đoạn mới, đánh giá đúng đắn sự so sánh lực lượng giữa địch và ta, sáng tạo thời cơ và nắm vững thời cơ, xác định đúng phương hướng tiến công, quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên các mặt trận. Chủ trương đúng đắn và táo bạo đó đã tạo nên bước ngoặt lịch sử trong cục diện của cuộc kháng chiến, thúc đẩy mạnh mẽ cuộc chiến tranh phát triển theo chiều có lợi cho ta. Đảng ta đã xác định đúng tổng công kích, tổng khởi nghĩa là một giai đoạn, một quá trình tiến công về chiến lược; đã căn cứ vào thực tiễn của cuộc chiến tranh cách mạng mà đề ra nội dung của giai đoạn mới; dự đoán âm mưu của địch và khả năng phát triển của tình hình, đề ra nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo cuộc kháng chiến tiến lên.

Tinh thần chiến đấu anh dũng phi thường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng phát triển đến đỉnh cao của đảng bộ và nhân dân miền Nam, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước là một sức mạnh vô địch. Nhân dân ta, cả nước một lòng, đoàn kết chung quanh Đảng theo lời hiệu triệu chống Mỹ, cứu nước của Hồ Chủ tịch đã phát huy cao độ truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc kết hợp với tinh thần cách mạng triệt để, cách mạng không ngừng của giai cấp công nhân, kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta đã tỏ ra dũng cảm và thông minh, có quyết tâm lớn, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc cũng như trong lịch sử đấu tranh cách mạng của thời đại ngày nay.

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hậu phương lớn của chiến tranh cách mạng miền Nam đã phát huy cao độ tính hơn hẳn của nó trong chiến tranh. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta đúng đắn và sáng tạo. Nhân dân ta ở miền Bắc, dựa trên sức mạnh mới về mọi mặt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đã anh dũng chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại tàn bạo của địch, đồng thời hết lòng làm nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Đường lối quốc tế của Đảng ta đúng đắn và có lý, có tình, chủ trương ngoại giao của Đảng đúng đắn và sắc bén. Chúng ta đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ rất to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự đồng tình và ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Đó là nhân tố rất quan trọng giúp chúng ta tăng cường sức mạnh về chính trị, tinh thần và vật chất kỹ thuật để đánh thắng giặc Mỹ. Với chủ trương ngoại giao vừa kiên quyết, vừa linh hoạt của Đảng ta, chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn trên bàn hội nghị, dồn địch vào thế chống đỡ bị động, cô lập kẻ địch, phân hóa hàng ngũ của chúng.

Bên cạnh những thắng lợi rất to lớn về chiến lược nói trên của ta - đó là mặt chủ yếu - ta cũng gặp một số khó khăn, còn có những khuyết điểm và nhược điểm.

Như ta đã phân tích, một quy luật hoạt động của địch trong giai đoạn phòng ngự về chiến lược và phải xuống thang chiến tranh là "ra sức phản công bộ phận, giành giật quyết liệt với ta". Từ cuối 1968, địch đã tiến hành kế hoạch bình định cấp tốc. Đặc biệt từ khi Níchxơn lên cầm quyền, chúng càng tỏ ra ngoan cố và thâm độc, ra sức thúc đẩy sự chuyển hướng mới trong âm mưu chiến lược: xuống thang từng bước, kéo dài chiến tranh, đồng thời ráo riết phản công bộ phận, ra sức thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh cố tạo nên thế mạnh trên chiến trường. Không phải do chúng mạnh, mà do đối phó của ta trên một số chiến trường còn chưa được kịp thời, nên những cố gắng của địch đã tạm thời đưa đến cho chúng một số kết quả nhất định.

Những cố gắng của địch có tạm thời gây cho ta một số khó khăn, nhưng đó là những cố gắng trong quá trình thua trận và xuống thang, cho nên ngay những kết quả đó cũng đã tạo thêm cho địch những chỗ yếu mới: lực lượng ngày càng bị phân tán, chất lượng quân đội tay sai ngày càng giảm sút, sự chống đối của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, v.v. do đó đã mang theo mầm mống ngày càng phát triển của những thất bại lớn sau này.

Cũng vì vậy mà gần đây thắng lợi của ta tuy lớn, tổn thất của địch tuy nặng, nhưng nói chung, chiến lược phòng ngự của chúng chưa bị thất bại nghiêm trọng; chúng còn hy vọng vào âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh. Những thắng lợi lớn của ta mới đủ để buộc địch phải tiếp tục xuống thang chiến tranh, nhưng chưa đạt đến mức làm cho địch bị thất bại nặng nề hơn, gây nên biến chuyển lớn trong cục diện của chiến trường, buộc chúng phải đi vào khả năng sớm kết thúc chiến tranh theo điều kiện có lợi cho ta.

Phát huy những thắng lợi to lớn đã giành được, dựa vào những thuận lợi rất cơ bản, khắc phục những nhược điểm và thiếu sót còn lại, chúng ta sẽ làm cho sức mạnh tiến công toàn diện của quân và dân ta tăng lên mạnh mẽ. Chúng ta có đầy đủ khả năng để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi quyết định.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến đấu chống ngoại xâm vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Nó là cuộc chiến tranh lớn nhất trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Ta đã giành được thắng lợi ngày càng to lớn đặc biệt là thắng lợi chưa từng có trong giai đoạn mới, giai đoạn tổng công kích, tổng khởi nghĩa hai năm qua. Chúng ta đã và đang đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất của đế quốc Mỹ. Thất bại trên chiến trường Việt Nam rõ ràng là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược của tên đế quốc đầu sỏ.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của ta chỉ có thể có được dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và dày dạn kinh nghiệm của Đảng ta, với tinh thần chiến đấu anh dũng phi thường của nhân dân ta, với truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc ta. Thắng lợi đó chỉ có thể có được trong thời đại ngày nay, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, trong điều kiện lực lượng của cách mạng thế giới mà trụ cột là phe xã hội chủ nghĩa đã mạnh hơn lực lượng phản cách mạng và đang ở thế tiến công. Đó là niềm vinh dự và tự hào của Đảng ta, của dân tộc ta, cũng như của các lực lượng cách mạng trên thế giới.

Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của Đảng ta từ trước đến nay cũng như thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn, kiên quyết và sáng suốt của Hồ Chủ tịch, lãnh tụ vô cùng kính yêu của Đảng ta và của dân tộc ta, Hồ Chủ tịch đã vĩnh biệt chúng ta, song chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh chúng ta, cùng Trung ương Đảng dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tiến lên giành toàn thắng, Hồ Chủ tịch đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta kiên cường, bền bỉ chiến đấu suốt mấy chục năm qua, lần lượt đánh đổ phát xít Nhật, đánh thắng thực dân Pháp và đang đánh thắng đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, kẻ thù hung ác của cả loài người. Hồ Chủ tịch đã bồi dưỡng cho cách mạng và kháng chiến của nhân dân ta những nhân tố vững chắc bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Tư tưởng cách mạng của Người, quyết tâm sắt đá, khí phách anh hùng và niềm tin tưởng mãnh liệt ở thắng lợi cuối cùng của kháng chiến, của cách mạng, của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa mà Người giáo dục, bồi dưỡng cho Đảng ta, cho toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô địch của chúng ta. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện anh dũng phấn đấu, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, mang lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Người đến đích cuối cùng.

II

ÂM MƯU VÀ CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỊCH

A. Tình hình diễn biến của chiến tranh trong năm 1969 chứng tỏ chúng ta đã đánh giá đúng âm mưu và chủ trương của địch

Đế quốc Mỹ đã bị những thất bại rất nặng nề về mọi mặt, ý chí xâm lược của chúng đã bị lung lay rõ rệt, chúng đã buộc phải xuống thang chiến tranh từng bước, khó lòng duy trì cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô hiện nay trong một thời gian dài và nhất định sẽ bị thất bại.Tuy nhiên bản chất chúng rất ngoan cố, chúng còn có tiềm lực, còn có lực lượng lớn trên chiến trường, còn giữ được các vị trí và khu vực quan trọng, cho nên chúng mong muốn xuống thang trên thế mạnh để giải quyết chiến tranh bằng thương lượng với điều kiện có lợi cho chúng.

Vì vậy, chủ trương của chúng hiện nay là: "từng bước "phi Mỹ hoá", Việt Nam hóa cuộc chiến tranh, từng bước xuống thang chiến tranh"... "xuống thang để thực hiện "phi Mỹ hóa" chiến tranh, chưa phải để kết thúc chiến tranh ngay; củng cố và tăng cường lực lượng ngụy đến đâu mới rút quân Mỹ ra đến đó"... "Trên mỗi bước xuống thang đều ra sức phản công bộ phận, giành giật quyết liệt với ta".

Đến nay, thực tiễn chiến tranh cho ta thấy rõ hơn mấy điểm sau đây:

a) Địch đang bị buộc phải xuống thang chiến tranh và nhất định phải tiếp tục xuống thang chiến tranh.

b) Đế quốc Mỹ rất ngoan cố và còn có tiềm lực nên mặc dù bị thất bại nặng và vấp phải khó khăn, bế tắc về mọi mặt, phải xuống thang chiến tranh, song chúng vẫn ra sức khắc phục khó khăn, tìm cách chủ động xuống thang từng bước trên thế mạnh, kéo dài chiến tranhxâm lược, dành thời gian thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh.

c) Việt Nam hóa chiến tranh là cố gắng lớn của địch trong giai đoạn mới để chống đỡ với cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa của ta, nhằm tránh khỏi thất bại, song đó là một kế hoạch đầy mâu thuẫn và bấp bênh. Trước thế tiến công toàn diện của ta và những khó khăn lớn của địch, địch vẫn lo sợ bị thất bại nặng nề trong quá trình thực hiện âm mưu kéo dài chiến tranh, Việt Nam hóa chiến tranh.

B. Ta có thể đánh giá âm mưu sắp tới của địch như sau: Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển hướng chiến lược, từng bước rút dần quân Mỹ ra, kéo dài chiến tranh xâm lược, ra sức thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, cố tạo nên một thế mạnh nào đó trong quá trình xuống thang, trên cơ sở đó cố duy trì chủ nghĩa thực dân mới của chúng ở miền Nam nước ta với hình thức và mức độ nào đó.

Việt Nam hóa chiến tranh là một ý đồ chiến lược hết sức thâm độc của đế quốc Mỹ nhằm kéo dài chiến tranh xâm lược, từng bước rút bớt quân Mỹ ra và ngụy quân, ngụy quyền vẫn mạnh lên, cố giành thế mạnh trong thế thua, Việt Nam hóa chiến tranh cũng là Mỹ tìm lối thoát "trong danh dự". Nó là một kế hoạch toàn diện về quân sự, chính trị, kinh tế... Trong thời gian tới, địch sẽ thực hiện những chủ trương và biện pháp chiến lược lớn sau đây:

1. Tiếp tục xuống thang từng bước, duy trì một lực lượng tương đối lớn quân Mỹ ở miền Nam làm chỗ dựa cho việc Việt Nam hóa chiến tranh

Địch sẽ tiếp tục xuống thang từng bước, rút quân Mỹ ra từng bước, không phải nhằm kết thúc sớm chiến tranh mà nhằm tiếp tục và kéo dài chiến tranh. Nhịp độ rút quân Mỹ theo tính toán của chúng phải nhằm đáp ứng yêu cầu cả về hai mặt; một mặt phải làm giảm được một cách đáng kể thương vong của Mỹ, giảm chi phí chiến tranh, giảm sức ép của dư luận Mỹ, giảm quân Mỹ đến mức tình hình chính trị và kinh tế của Mỹ cho phép, mặt khác phải duy trì một lực lượng quân Mỹ đủ sức làm chỗ dựa cho việc Việt Nam hóa chiến tranh, phải giành được thời gian cần thiết để củng cố ngụy quân, ngụy quyền. Địch đang phải cố gắng dung hòa hai mặt mâu thuẫn nhau trên đây trong việc rút quân Mỹ và đó là chỗ lúng túng và khó khăn của địch.

Chúng có thể tuyển mộ quân "tình nguyện" đánh thuê thay cho số quân theo chế độ quân dịch hiện nay. Có khả năng chúng âm mưu duy trì lâu dài một lực lượng quân Mỹ ở một số căn cứ quân sự ở miền Nam nước ta.

2. Ra sức củng cố và tăng cường ngụy quân, ngụy quyền

- Địch sẽ ra sức tăng cường và tổ chức lại quân ngụy cho phù hợp yêu cầu từng bước thay thế cho những lực lượng quân Mỹ rút đi. Chúng đang ráo riết bắt lính để tăng thêm số lượng quân ngụy, đồng thời tiếp tục cải tiến trang bị nhằm hiện đại hóa đội quân tay sai. Mặt khác, chúng chuyển hướng về tổ chức của quân ngụy cho phù hợp với ý đồ Việt Nam hóa chiến tranh: tăng cường các lực lượng chính quy (gồm cả lục quân, không quân, hải quân), ra sức phát triển các lực lượng quân sự địa phương: bảo an, dân vệ, đồng thời ra sức tăng cường các lực lượng cảnh sát, các đoàn bình định, các tổ chức tình báo, gián điệp, các tổ chức phòng vệ dân sự.

- Địch sẽ ra sức củng cố ngụy quyền tay sai các cấp từ trung ương cho đến cơ sở, đưa bọn quân nhân phản động, bọn ác ôn vào làm nòng cốt trong ngụy quyền. Mặt khác, chúng tìm mọi cách tập hợp các lực lượng chính trị phản động nhằm mở rộng cơ sở cho ngụy quyền. Ở cấp trung ương, đế quốc Mỹ sẽ duy trì bè lũ Thiệu - Kỳ - Khiêm đồng thời chuẩn bị một bọn tay sai khác để khi cần thì thay thế, hòng lừa bịp dư luận.

- Địch sẽ tăng cường vơ vét sức người, sức của tại chỗ phục vụ cho chiến tranh; tìm cách khắc phục tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong nền kinh tế của ngụy ở miền Nam; cố tạo nên một cơ sở kinh tế tương đối ổn định để củng cố ngụy quyền và tranh thủ mua chuộc nhân dân.

Âm mưu của Mỹ ráo riết tăng cường lực lượng ngụy về quân sự, chính trị, kinh tế không những nhằm tạo thế mạnh trong quá trình Việt Nam hóa chiến tranh hiện nay mà còn nhằm tiến hành đấu tranh về chính trị, kinh tế... lâu dài với ta về sau này.

3. Tiếp tục thực hiện chiến lược "quét và giữ" trong điều kiện mới, lấy bình định làm biện pháp chiến lược chủ yếu để thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, ra sức củng cố thế phòng ngự, đồng thời ráo riết đánh phá vùng giải phóng, tìm cách gây khó khăn cho ta

Về chiến lược quân sự, địch sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược "quét và giữ" có điều chỉnh, lấy bình định làm biện pháp chiến lược chủ yếu để thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, ráo riết phản công ta bằng bình định, đồng thời ra sức củng cố thế phòng ngự ở các vùng chúng kiểm soát nhất là các thành thị, các căn cứ quân sự, các đường giao thông quan trọng và các vùng nông thôn xung yếu.

Địch sẽ ra sức đẩy mạnh việc bình định nông thôn, bằng cách tập trung phần lớn quân ngụy, không những các lực lượng chính quy mà cả các lực lượng địa phương và các lực lượng kìm kẹp khác, có lực lượng của Mỹ yểm trợ, tiến hành bình định một cách toàn diện, bằng mọi biện pháp tàn bạo và lừa bịp, chủ yếu là bằng bạo lực. Trọng điểm bình định của chúng là các vùng ven thành thị và ven các căn cứ quân sự, các vùng nông thôn đông người, nhiều của nhằm ráo riết đánh phá lực lượng mọi mặt của ta ở cơ sở, giành giật nhân dân với ta, giành giật vùng nông thôn là nơi đứng chân vững chắc của ta, thu hẹp vùng giải phóng của ta, mở rộng vùng kiểm soát của chúng, vơ vét sức người, sức của để củng cố và tăng cường ngụy quân, ngụy quyền, gây khó khăn cho ta cả về quân sự, chính trị, kinh tế, thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh.

Đồng thời địch sẽ ráo riết đánh phá các vùng giải phóng, các căn cứ của ta, đánh phá các tuyến hậu cần tiếp tế, ra sức tiêu hao lực lượng ta, ngăn chặn các cuộc tiến công lớn của ta.

Hiện nay, quân Mỹ và quân ngụy vẫn là hai lực lượng chiến lược của chiến tranh xâm lược của Mỹ. Trước mắt, quân Mỹ vẫn là chỗ dựa của quân ngụy, là chỗ dựa của việc Việt Nam hóa chiến tranh. Quân Mỹ sẽ càng dồn về phòng thủ các căn cứ quân sự và các vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời làm nhiệm vụ hỗ trợ cho quân ngụy bằng các lực lượng yểm trợ và khi cần thiết, bằng cả lực lượng bộ binh Mỹ. Quân ngụy là công cụ chủ yếu để thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, thay thế dần quân Mỹ, phòng giữ những địa bàn mà quân Mỹ rút đi, là lực lượng chủ yếu để tiến hành phản công bộ phận, bình định nông thôn; đồng thời cùng quân Mỹ phòng giữ các thành thị và các vị trí chiến lược quan trọng.

4. Tăng cường hoạt động hăm dọa mở rộng chiến tranh

Trong khi xuống thang từng bước kéo dài chiến tranh xâm lược ở miền Nam, trong tình hình nào đó Mỹ có thể có hành động hăm dọa mở rộng chiến tranh bằng cách ném bom, bắn phá trở lại miền Bắc trong một thời gian và phạm vi nào đó.

Chúng đang tăng cường hoạt động mở rộng chiến sự trên đất Lào, lấn chiếm vùng giải phóng Lào, uy hiếp miền Bắc nước ta.

Chúng sẽ tiếp tục ráo riết gây sức ép về nhiều mặt với Campuchia.

Ngoài ra, chúng tăng cường câu kết với chính quyền phản động Nhật Bản nhằm phục vụ cho âm mưu xâm lược của Mỹ ở châu Á cũng như ở Việt Nam.

5. Về mặt ngoại giao, đế quốc Mỹ sẽ tiếp tục giữ lập trường xâm lược ngoan cố. Một mặt, cố tình hạ thấp Hội nghị Pari; mặt khác sẽ tìm cách đưa ra những đề nghị bịp bợm về vấn đề hòa bình nhằm lừa dối và giành dư luận. Chỉ khi nào chúng vấp phải thất bại nghiêm trọng hơn, hết hy vọng vào âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh thì chúng mới buộc phải đi vào con đường thương lượng nghiêm chỉnh để tìm một giải pháp chính trị. 

C. Như ta đã dự kiến, cuộc chiến tranh có thể diễn ra với hai khả năng:

1. Trong quá trình xuống thang, đế quốc Mỹ càng kéo dài chiến tranh, càng bị tổn thất nặng nề và gặp khó khăn lớn trên chiến trường và ngay ở nước Mỹ; âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh bị thất bại. Chúng sẽ buộc phải kết thúc chiến tranh sớm, bằng một giải pháp chính trị mà chúng không thể không chấp nhận được. Ngay trong tình huống đó, cuộc đấu tranh giữa ta và địch vẫn tiếp tục hết sức phức tạp, đòi hỏi ta phải hết sức cảnh giác.

2. Nếu ta tiến công về mọi mặt không đủ mạnh và Mỹ còn có thể tạm thời khắc phục một phần những khó khăn của chúng, còn hy vọng vào âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, thì Mỹ còn cố gắng kéo dài cuộc chiến tranh ở miền Nam trong một thời gian để tìm cách xuống thang trên một thế mạnh nào đó, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh với thế giằng co lâu dài, trước khi phải chịu thua và chấp nhận một giải pháp chính trị.

Cuộc chiến tranh sẽ diễn biến theo khả năng thứ nhất hay thứ hai chủ yếu là tùy thuộc vào sức mạnh tiến công của ta về cả ba mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, trước hết là về quân sự, chính trị và tùy theo mức độ những khó khăn về quân sự, chính trị, kinh tế tài chính mà chiến tranh ở Việt Nam gây cho Mỹ ở miền Nam, ở ngay nước Mỹ và trên phạm vi thế giới.

D. Trong khi thực hiện âm mưu và chủ trương nói trên, đế quốc Mỹ ngày càng gặp những mâu thuẫn sâu sắc và bộc lộ những chỗ yếurất cơ bản. Những mâu thuẫn và những chỗ yếu đó nảy sinh và phát triển không những do tình hình địch đang thất bại và phải xuống thang chiến tranh xâm lược, phi nghĩa mà còn do thế và lực của ta ngày càng  mạnh lên về mọi mặt.

Trong chủ trương xuống thang và Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ đang vấp phải những mâu thuẫn không sao gỡ được và ngày càng sâu sắc:

- Vì thất bại và suy yếu mà buộc phải bị động xuống thang chiến tranh song lại muốn chủ động xuống thang trên thế mạnh;

- Xuống thang chiến tranh, rút dần quân Mỹ là chỗ dựa của quân ngụy ra mà lại muốn cho ngụy mạnh lên để thay thế được quân Mỹ;

- Tình thế buộc Mỹ phải gấp rút xuống thang, rút quân Mỹ ra càng sớm càng tốt để giảm bớt thương vong của Mỹ và chi phí chiến tranh, song muốn tăng cường lực lượng ngụy thì Mỹ lại phải rút quân nhỏ giọt, kéo dài chiến tranh;

- Mỹ càng lúng túng không rút được quân Mỹ ra thì mâu thuẫn trong nội bộ bọn cầm quyền Mỹ và mâu thuẫn giữa nhân dân Mỹ với bọn cầm quyền càng trầm trọng. Mặt khác, Mỹ rút quân Mỹ ra, ngụy càng có nguy cơ sụp đổ thì mâu thuẫn giữa Mỹ và ngụy, mâu thuẫn giữa các phe phái trong bọn ngụy càng trở nên gay gắt.

Với những mâu thuẫn nói trên của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh trong thế thất bại và xuống thang của địch, trong lúc lực lượng so sánh ngày càng có lợi cho ta, tình hình địch đang bộc lộ những chỗ yếu sau đây:

- Mỹ đang kéo dài chiến tranh trong quá trình xuống thang, đang phải rút quân từng bước trên đà thua trận. Mỹ càng rút quân thì lực và thế của địch trên chiến trường càng suy yếu, tinh thần của cả Mỹ lẫn ngụy càng sa sút trong lúc thế và lực của ta lại càng mạnh lên. Những mâu thuẫn, khó khăn, bế tắc của địch càng phát triển và sẽ có tác động quan trọng trên chiến trường.

- Về hình thái bố trí trên chiến trường: Mỹ rút quân, càng dồn lực lượng về các thành thị và các căn cứ thì các vùng nông thôn đồng bằng rộng lớn cũng như các vùng rừng núi hiểm yếu phải dần dần giao lại cho quân ngụy. Nhiệm vụ chiến lược của quân ngụy nặng hẳn lên, trong lúc khả năng phát triển của chúng về số lượng thì có hạn, về chất lượng thì ngày càng sút kém. Lực lượng của quân ngụy càng bị phân tán nghiêm trọng. Hệ thống bố trí chiến lược của địch sẽ tiếp tục bị suy yếu.

- Mỹ càng kéo dài chiến tranh, ta càng đánh càng mạnh, Mỹ - ngụy càng tiếp tục bị tổn thất thì các khó khăn về mọi mặt của Mỹ và ngụy ở miền Nam sẽ càng tăng. Sự phân hóa trong tình hình chính trị các thành thị sẽ ngày càng sâu sắc, phong trào đấu tranh của nhân dân ngày càng phát triển, ngụy quyền càng bị cô lập. Mâu thuẫn nội bộ chúng ngày càng trầm trọng. Nền kinh tế, tài chính của ngụy quyền sẽ càng khủng hoảng, rối loạn. Tinh thần của quân Mỹ, cũng như của ngụy quân, ngụy quyền sẽ càng thêm sa sút.

- Mỹ càng kéo dài chiến tranh, ta càng thắng, thì Mỹ sẽ vấp phải những khó khăn ngày càng lớn về chính trị, quân sự và kinh tế tài chính ở ngay nước Mỹ, chiến lược toàn cầu của Mỹ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nội bộ nước Mỹ càng bị chia rẽ sâu sắc hơn, phong trào chống chiến tranh càng lên mạnh, nội bộ bọn cầm quyền Mỹ sẽ càng lục đục. Phong trào nhân dân thế giới chống chiến tranh xâm lược Việt Nam, chống những hành động tàn bạo của quân Mỹ càng phát triển mạnh.

Mặt khác, địch cũng còn những chỗ mạnh nhất định như ta đã phân tích:

Quân số của địch còn đông, hoả lực và khả năng cơ động của chúng còn mạnh.

- Trong phòng ngự, mật độ bố trí của chúng đông đặc. Công sự phòng ngự kiên cố hơn trước. Dựa vào các chỗ mạnh trên, chúng còn dùngnhiều biện pháp tác chiến và nhiều thủ đoạn tàn bạo và thâm độc khác để tăng cường thế chiến lược phòng ngự của chúng, để tiến hành chính sách bình định, giành dân.

- Chúng còn giữ được những địa bàn chiến lược quan trọng.

- Mỹ còn có tiềm lực kinh tế và quân sự.

Tuy nhiên, địch càng xuống thang, quân Mỹ tiếp tục phải rút ra, ta càng mạnh lên và tiến công liên tục thì so sánh lực lượng càng biến đổi có lợi cho ta, những chỗ mạnh nói trên của địch sẽ càng giảm và tác dụng sẽ càng có hạn.

Nhìn chung, âm mưu xuống thang từng bước, Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ là rất thâm độc và xảo quyệt, chứng tỏ chúng còn rất ngoan cố, song Việt Nam hóa chiến tranh là một ý đồ chiến lược đẻ ra sau khi cuộc chiến tranh cục bộ của địch leo thang đến mức cao nhất mà bị thất bại nặng và phải bị động xuống thang, là một sự chuyển hướng chiến lược bị động của địch để tránh khỏi thất bại. Đó là một chủ trương đầy mâu thuẫn, ngày càng bộc lộ những chỗ yếu không sao khắc phục được như trên đã phân tích, Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ngày càng lớn trong quá trình xuống thang kéo dài Việt Nam hóa chiến tranh. Trong tình hình đó, nếu ta đẩy mạnh và kiên trì kháng chiến, tích cực phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiến công toàn diện và mạnh mẽ vào quân địch, thì chắc chắn sẽ gây nhiều biến chuyển quan trọng trên chiến trường và trên các mặt đấu tranh khác, đập tan âm mưu mới của địch, giành thắng lợi ngày càng to lớn.

III

NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA TA

A. Đặc điểm của giai đoạn hiện nay

Qua thực tiễn của cuộc kháng chiến từ đầu xuân Mậu Thân đến nay ta càng thấy rõ những đặc điểm của giai đoạn tổng công kích, tổng khởi nghĩa như đã phân tích trước đây:

1. Về phía ta, ta phát triển chiến lược tiến công của chiến tranh cách mạng đến đỉnh cao, tạo ra thế chiến lược mới, mở ra cục diện mới của chiến tranh, tiến lên giành thắng lợi quyết định; địch phải chuyển hẳn vào chiến lược phòng ngự; phải chấm dứt leo thang chiến tranh và buộc phải xuống thang, phải Việt Nam hóa chiến tranh, đi từ thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng sẽ phải chịu thua và phải kết thúc chiến tranh xâm lược.   

2. Ta tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong tình hình địch còn lực lượng lớn, còn tiềm lực và rất ngoan cố. Do đó, giai đoạn mới là một quá trình lâu dài, tuy nhiên, đó là một quá trình lâu dài trong giai đoạn cuối của chiến tranh, giai đoạn địch phải xuống thang trong thế thất bại và bị động. Địch vừa xuống thang vừa ra sức giành giật quyết liệt với ta hòng cứu vãn tình thế và hạn chế thất bại nên giai đoạn mới là một giai đoạn đấu tranh hết sức gay go, quyết liệt và phức tạp, là một quá trình ta đánh bại địch từng bước, giành thắng lợi từng bước, đi tới giành thắng lợi quyết định.

3. Trong giai đoạn này, địch chuyển hướng chiến lược, thực hiện âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, ta phải kiên quyết đẩy mạnh tiến công toàn diện đập tan âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của địch. Trong âm mưu mới của Mỹ, vai trò của quân Mỹ, quân ngụy, chiến lược cụ thể về quân sự, chính trị của chúng đều có những thay đổi nhất định, ta phải xác định nhiệm vụ chung của giai đoạn cũng như nhiệm vụ của từng bước cho sát, xác định phương hướng, hình thức đấu tranh, hình thức tổ chức trong từng bước cho thích hợp.

B. Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ trước mắt của ta trong suốt giai đoạn mới của cuộc kháng chiến là: động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai miền, phát huy thắng lợi đã đạt được, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, tiếp tục phát triển chiến lược tiến công một cách toàn diện, liên tục và mạnh mẽ, đẩy mạnh tiến công quân sự và tiến công chính trị, kết hợp với tiến công ngoại giao, vừa tiến công địch vừa ra sức xây dựng lực lượng quân sự và chính trị của ta ngày càng lớn mạnh; đánh bại âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, đánh bại âm mưu của chúng xuống thang từng bước, kéo dài chiến tranh để tạo thế mạnh hòng duy trì chủ nghĩa thực dân kiểu mới của chúng ở miền Nam nước ta; làm thất bại chiến lược phòng ngự của địch, tạo nên chuyển biến mới trong cục diện chiến tranh, giành thắng lợi từng bước đi đến giành thắng lợi quyết định, đánh cho Mỹ phải rút hết quân, đánh cho ngụy phải suy sụp, tạo điều kiện cơ bản để thực hiện một miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới thống nhất nước nhà.

C. Vấn đề nắm vững các phương châm chiến lược lớn trong giai đoạn mới

Chiến tranh chuyển sang giai đoạn mới, ta có thế chiến lược mới, có những khả năng mới về quân sự và chính trị, có nhiệm vụ mới. Về phía địch, chúng đã và đang chuyển hướng chiến lược để tránh khỏi thất bại, chúng cũng có những thay đổi về lực lượng, về âm mưu, chúng có ý đồ chiến lược mới. Vì vậy, một vấn đề rất quan trọng là phải nắm vững quy luật của chiến tranh và các mục tiêu chiến lược của ta trong giai đoạn mới, mà vận dụng đúng đắn và sáng tạo các phương châm chiến lược lớn nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

1. Vận dụng đúng đắn phương châm đẩy mạnh tiến công toàn diện: kết hợp tiến công về quân sự, chính trị và ngoại giao; kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng; kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành lấy và giữ vững quyền làm chủ của nhân dân.

Như trên đã phân tích, đặc điểm của giai đoạn mới về phía ta là sự phát triển của chiến lược tiến công đến đỉnh cao một cách toàn diện, liên tục, mạnh mẽ; là sự kết hợp ở trình độ cao với bước phát triển mới giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng, phối hợp với tiến công ngoại giao; là sự kết hợp ở trình độ cao với bước phát triển mới tiến công địch về quân sự, chính trị và binh vận trên cả ba vùng chiến lược. Cuộc tiến công toàn diện của ta trong giai đoạn mới phải nhằm mục đích đập tan ý đồ chiến lược mới của địch là củng cố phòng ngự, xuống thang từng bước kéo dài chiến tranh xâm lược, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh.

Trong giai đoạn hiện nay, quân địch tuy ngoan cố và còn có tiềm lực, nhưng đã phải xuống thang chiến tranh, ngày càng bế tắc và thất bại. Ta có khả năng tiến công to lớn trong thế chiến lược mới, cần phải thấy cho hết những khả năng mới của tiến công quân sự, của tiến công chính trị, cũng như của tiến công ngoại giao. Phải có quyết tâm thật cao, phải đẩy mạnh chiến lược tiến công của ta lên một bước mới. Phải phối hợp chặt chẽ các mặt tiến công nói trên trong suốt cả giai đoạn nói chung cũng như trong từng bước một. Đồng thời phải tùy tình hình cụ thể từng nơi từng lúc mà đặt trọng điểm vào mặt này hay mặt khác, làm cho các mặt đấu tranh hỗ trợ cho nhau đắc lực nhất trong thế tiến công chung.

a) Tiến công quân sự có nhiệm vụ đánh mạnh vào quân Mỹ, đồng thời đánh mạnh vào quân ngụy, gây tổn thất nặng nề cho chúng về sinh lực và phương tiện chiến tranh, hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng và công tác binh vận, cùng các mũi tiến công đó đánh bại âm mưu bình định, đánh bại chiến lược phòng ngự của địch, đập tan kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của chúng, giành những thắng lợi lớn trên chiến trường, làm cơ sở cho tiến công ngoại giao.

Do đặc điểm của cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, trong giai đoạn buộc phải xuống thang chiến tranh, đế quốc Mỹ càng tăng cường âm mưu bình định để giành dân chiếm đất, mở rộng và củng cố ngụy quân, ngụy quyền. Vì vậy, trong tiến công quân sự, đi đôi với việc đẩy mạnh tác chiến tập trung của bộ đội chủ lực để tiêu diệt từng đơn vị lớn của địch, ta phải tăng cường mạnh mẽ chiến tranh du kích ở khắp nông thôn và thành thị. Chỉ có đẩy mạnh chiến tranh du kích lên một trình độ mới, trên cơ sở đó mà tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh chính quy lên một trình độ mới, thì mới đập tan được kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh và làm thất bại chiến lược phòng ngự của địch.

b) Tiến công chính trị có khả năng mới rất to lớn. Cần phải phát huy đến mức cao nhất tinh thần cách mạng kiên cường của quần chúng nhân dân đang trên đà thắng lợi, khai thác triệt để tình trạng tinh thần ngày càng suy yếu của Mỹ- ngụy và những mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt của chúng. Tiến công chính trị có nhiệm vụ đẩy mạnh đấu tranh từ thấp đến cao, từ phong trào đòi dân chủ, dân sinh... ở thành thị, chống khủng bố, dồn dân... ở nông thôn, kết hợp với tiến công quân sự và công tác binh vận, tiến lên phát động một cao trào cách mạng ở thành thị và nông thôn, đánh bại âm mưu của địch củng cố thành thị, bình định nông thôn, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, làm suy yếu và đánh đổ ngụy quyền các cấp, trước hết là ở cơ sở, giành chính quyền về tay nhân dân. Tiến công chính trị lại có nhiệm vụ tạo điều kiện cho tiến công quân sự, mở rộng thắng lợi quân sự.

Trong lúc tinh thần quân Mỹ và quân ngụy càng sa sút, phong trào phản chiến ở Mỹ ngày càng lên cao, phong trào đòi độc lập, hòa bình ở các thành thị miền Nam ngày càng phát triển, công tác binh vận địch vận càng có tầm quan trọng chiến lược và có những khả năng mới rất to lớn, cần được chú trọng đầy đủ.

Để phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của chiến tranh cách mạng, đạt được một cách toàn diện những mục tiêu chiến lược đã đề ra trong giai đoạn mới, ta phải thực hiện tốt hơn nữa việc kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng, kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành lấy và giữ vững quyền làm chủ của nhân dân.

Tiến công quân sự nhằm tiêu diệt địch đồng thời phải nhằm hỗ trợ cho quần chúng giành quyền làm chủ, tạo điều kiện phát triển lực lượng chính trị và đẩy mạnh đấu tranh chính trị của quần chúng, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở cả nông thôn và thành thị; trước mắt phải góp phần đắc lực đánh bại âm mưu bình định của địch, giành lấy phần lớn nhân dân, xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, củng cố và mở rộng vùng giải phóng của ta, phá âm mưu của địch vơ vét sức người sức của của ta để thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh.

Ra sức đấu tranh để xây dựng, củng cố và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân về chính trị, quân sự, kinh tế trên các địa bàn chiến lược quan trọng, đánh bại toàn diện kế hoạch bình định của địch, ta sẽ tạo được điều kiện thuận lợi hơn để giữ vững thế chiến lược có lợi của ta, phát triển cả ba thứ quân của ta, đẩy mạnh hơn nữa đánh du kích và đánh tập trung, tiêu diệt địch nhiều hơn nữa, đánh bại chiến lược phòng ngự của địch.

c) Tiến công ngoại giao và đấu tranh quốc tế trong giai đoạn mới, ngày càng có những khả năng mới, càng có ý nghĩa quan trọng. Nó phát huy thế thắng và thế chủ động của ta nhằm tiến công một kẻ địch đang thất bại và bị động về mọi mặt và phải xuống thang, đang ngoan cố kéo dài chiến tranh xâm lược và Việt Nam hóa chiến tranh để cứu vãn tình thế. Tiến công ngoại giao có nhiệm vụ bóc trần âm mưu ngoan cố của địch, rút quân nhỏ giọt và kéo dài chiến tranh xâm lược, bóc trần bộ mặt thối nát của ngụy quân, ngụy quyền, tiếp tục nêu cao giải pháp toàn bộ 10 điểm của Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thời, đòi Mỹ phải rút hết quân, đòi thành lập chính phủ liên hiệp, do đó mà tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi và ngày càng mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, của nhân dân Mỹ.

Tiến công ngoại giao lại có nhiệm vụ phối hợp với đấu tranh chính trị ở trong nước và phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ, đồng thời phối hợp với đấu tranh quân sự . Lúc này vấn đề tố cáo tội ác của địch có một tầm quan trọng rất lớn để khơi sâu lòng căm thù giặc của nhân dân ta, làm cho địch càng bị lên án ở Mỹ và trên thế giới, buộc chúng phải chùn tay một phần nào trong chính sách dã man tàn bạo của chúng.

2. Vận dụng đúng đắn phương châm tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược

Trong giai đoạn mới, phương châm đúng đắn là tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tiến công trên cả ba vùng

Có đẩy mạnh thế tiến công của ta trên cả ba vùng chiến lược, làm cho cả ba vùng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, thì mới giữ vững và phát triển thế mạnh, thế chủ động tiến công của ta trên toàn chiến trường. Vận dụng đúng đắn phương châm nói trên, ta sẽ phát huy được thế tiến công đều khắp và mạnh mẽ, đập tan ý đồ Việt Nam hóa chiến tranh và củng cố phòng ngự của chúng, không những gây cho chúng tổn thất nặng nề về mọi mặt mà còn làm rung chuyển thế chiến lược của chúng, tạo nên cục diện mới càng có lợi cho ta, làm cho thế và lực của ta ngày càng mạnh.

3. Vận dụng đúng đắn phương châm chiến lược đánh lâu dài, trên cơ sở đó tranh thủ giành thắng lợi quyết định trong  thời gian tương đối ngắn

Cần nắm vững và vận dụng đúng đắn phương châm trên đây trong giai đoạn mới. Quy luật của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là quy luật của một cuộc chiến tranh lâu dài. Trong giai đoạn hiện nay, quy luật đó vẫn tác động đến sự phát triển của cục diện trên chiến trường. Nhưng tính chất lâu dài của chiến tranh hiện nay là lâu dài trong điều kiện địch đã buộc phải xuống thang chiến tranh, ta đang tiến lên từng bước giành thắng lợi quyết định. Do đó, đi đôi với khả năng chiến tranh còn kéo dài thì khả năng chiến tranh kết thúc sớm cũng tăng thêm. Dựa vào quy luật đó, chúng ta cần phải nắm vững phương châm đánh lâu dài, trên cơ sở đó càng phải tập trung cố gắng giành thắng lợi càng sớm càng tốt. Vấn đề tranh thủ thời gian, đẩy mạnh cố gắng chủ quan, phát huy tinh thần tích cực tiến công địch và vấn đề nắm vững phương châm đánh lâu dài, kiên trì kháng chiến cho đến thắng lợi, cả hai mặt đó đều cần được thể hiện một cách cụ thể trong sự chỉ đạo chiến lược và trong các kế hoạch quân sự, chính trị, kinh tế. Cần phải kết hợp chặt chẽ hai mặt đó thành một thể thống nhất không tách rời nhau và đối lập với nhau.

Giai đoạn mới là một cuộc chiến đấu lâu dài, quyết liệt, đồng thời cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quá trình tiến lên của cuộc kháng chiến trong giai đoạn mới là một quá trình giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi quyết định.

Để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, ta vẫn phải nắm vững phương châm vừa tác chiến vừa xây dựng và tăng cường lực lượng vũ trang, vừa đấu tranh vừa xây dựng và tăng cường lực lượng chính trị, vừa đẩy mạnh tiến công địch vừa làm cho lực lượng ta ngày càng mạnh lên về mọi mặt, mở rộng vùng giải phóng, giành phần lớn nhân lực, vật lực về ta. Có như vậy mới tạo điều kiện đánh mạnh được, đánh lâu dài được, làm cho ta càng đánh càng mạnh. Ta phải ngày càng mạnh lên về cả thế và lực trong lúc ta đang kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến. Ta lại phải càng mạnh lên cả về quân sự, chính trị, kinh tế khi chiến tranh đã chấm dứt, cuộc đấu tranh chuyển sang thời kỳ mới, bảo đảm cho cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên thắng lợi và vững chắc trong điều kiện lịch sử mới.

Chúng ta đang thắng, địch đang xuống thang. Dù chúng ngoan cố đến đâu, tình hình cũng ngày càng không có lợi cho chúng, thời cơ ngày càng có lợi cho ta.

Thời cơ là do cố gắng chủ quan của ta sáng tạo nên, đồng thời cũng do khó khăn và thất bại của địch, do những hành động sai lầm và bị động của địch tạo nên. Chúng ta phải cố gắng sáng tạo thời cơ, đồng thời chuẩn bị lực lượng nắm vững thời cơ, thực hiện những bước nhảy vọt cơ bản của kháng chiến.

Do quá trình thắng lợi trong giai đoạn mới là một quá trình tương đối lâu dài và tiến lên từng bước, cho nên cần phải quán triệt đầy đủ tư tưởng kiên trì kháng chiến cho đến thắng lợi, đồng thời phải quán triệt đầy đủ tinh thần cách mạng không ngừng, phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng tiến công.

IV

NHIỆM VỤ CỦA MIỀN BẮC

Hiện nay nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà, ra sức thi đua đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới.

Miền Bắc trong điều kiện đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, có nhiệm vụ tích cực khắc phục những hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển một bước nền kinh tế, tiếp tục đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên; ra sức tăng thêm tiềm lực kinh tế và quốc phòng, củng cố hậu phương vững mạnh; đồng thời hết lòng chi viện cho miền Nam để góp sức lớn nhất cùng đồng bào miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Trong khi đẩy mạnh xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng, miền Bắc phải tích cực động viên sức người, sức của bảo đảm đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu của tiền tuyến về lực lượng chiến đấu, về hậu cần và vận tải.

Phải thực hiện tốt chính sách động viên tuyển quân, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, đối với gia đình liệt sĩ, chính sách đối với gia đình bộ đội, v.v..

Đồng thời quân và dân miền Bắc phải đề cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, kết hợp chặt chẽ với xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của toàn quân và toàn dân, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt để đánh bại mọi âm mưu khiêu khích vũ trang hoặc mở rộng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai.

Phải tích cực giúp đỡ cách mạng... giúp quân đội và nhân dân nước bạn đánh bại mọi âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng, mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Để làm tròn các nhiệm vụ to lớn nói trên, cần tiến hành công tác động viên, giáo dục sâu rộng làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở miền Bắc nhận rõ tình hình và quán triệt nhiệm vụ, sát cánh với quân và dân miền Nam, cả nước một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, khắc phục tư tưởng hòa bình chủ nghĩa, nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, ra sức thi đua sản xuất, thực hiện khẩu hiệu: "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", giành cho được thắng lợi quyết định.

V

KẾT LUẬN

Cuộc chiến tranh đang ở vào bước quyết định của giai đoạn mới, vấn đề tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chiến tranh của Đảng ở các cấp có một ý nghĩa hết sức quan trọng.

1. Trên cơ sở đường lối cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, phải nắm thật vững quy luật chiến tranh cách mạng của ta,quy luật chiến tranh xâm lược của địch trong giai đoạn hiện nay để quyết tâm và chủ động đưa cuộc kháng chiến tiến lên mạnh mẽ và vững chắc; phải nắm vững âm mưu của địch, nắm vững âm mưu chung về chiến lược cũng như âm mưu thủ đoạn cụ thể trong từng thời kỳ, ở từng chiến trường để có kế hoạch đánh địch mạnh mẽ nhất; phải nắm vững các phương châm chiến lược lớn của ta trong giai đoạn mới, tạo nên sức mạnh tiến công tổng hợp toàn diện và liên tục; phải vận dụng đúng đắn các hình thức đấu tranh, hình thức tác chiến thích hợp với tình hình và nhiệm vụ cụ thể của từng nơi, từng lúc; phải tăng cường việc chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của ta, thực hiện càng đánh càng mạnh.

2. Phải tăng cường việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra đôn đốc, tăng cường nghiên cứu các biện pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ, làm cho ý định và quyết tâm của Trung ương Đảng biến thành hành động chiến đấu có hiệu lực cao nhất trên chiến trường.

3. Phải ra sức tăng cường công tác động viên chính trị, công tác tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhất trí sâu sắc với quyết tâm chiến lược của Trung ương, nhận rõ tình thế cách mạng hiện nay, đánh giá đúng địch và ta, nhận rõ thời cơ thuận lợi của cuộc kháng chiến, nâng cao lòng tin tưởng mạnh mẽ ở thắng lợi, củng cố quyết tâm chiến đấu vững chắc, xây dựng tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần cách mạng không ngừng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, kiên cường và liên tục tiến công địch, giành cho được thắng lợi quyết định. Phải ra sức khắc phục tư tưởng hữu khuynh, ngại ác liệt hy sinh, ảo tưởng hòa bình, hoặc giản đơn nôn nóng.

Hai năm nay, cuộc kháng chiến đã chuyển sang giai đoạn mới, quân và dân ta đã giành được thắng lợi to lớn, toàn diện hết sức vẻ vang. Ta đã đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ trong thời kỳ chúng leo thang đến mức cao nhất. Ta nhất định sẽ đánh thắng chúng trong thời kỳ chúng thua trận, đang xuống thang chiến tranh. Ta đang đứng trước thời cơ rất thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa tiến lên giành thắng lợi quyết định.

Nhân dân ta trong cả nước đang nô nức lập thành tích lớn trên tất cả các mặt trận để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng quang vinh của chúng ta, nhất định sẽ đem hết sức mình để đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai.

Vì sự nghiệp thiêng liêng giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc;

Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của nhân dân Việt Nam ta;

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp tiên phong, phát huy truyền thống quật cường của dân tộc, thừa thắng xông lên, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, nỗ lực vượt bậc, giành thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc ta.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy anh dũng tiến lên!

Chúng ta quyết thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất". Chúng ta quyết thực hiện cho kỳ được quyết tâm của Người: "đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn".

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website