Lời bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày, ngày 8/3/1982

Thưa các đồng chí thân mến, 

Sau khi thảo luận mỗi văn kiện ở Hội nghị này, Bộ Chính trị đã kết luận. Vừa rồi đồng chí Lê Đức Thọ lại nói lên những lời chân thành, tha thiết, có lý có tình về vấn đề nhân sự. Vì vậy, tôi xin kết thúc gọn cuộc Hội nghị của Trung ương. 

Hội nghị đã làm việc rất khẩn trương, để hoàn thành việc chuẩn bị Đại hội V của Đảng. Trong chín ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đã thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến rất phong phú vào những dự thảo báo cáo và đề án sẽ trình Đại hội. 

Cách làm việc là nghiêm túc và dân chủ, đánh dấu một bước tiến của Đảng ta. 

Có thể nói về cơ bản Hội nghị đạt được ba yêu cầu đã đề ra: 

1. Thống nhất ý kiến sửa và bổ sung các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng: Báo cáo chính trị, Báo cáo về kinh tế, Báo cáo về xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng. 

2. Nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80 để trình Đại hội. 

3. Nhất trí về dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V. 

Những vấn đề cá biệt chưa thật nhất trí trong các dự thảo báo cáo và riêng trong bản tự phê bình của Trung ương, các đồng chí đã phát biểu nhiều ý kiến. Đề nghị Trung ương giao cho Bộ Chính trị cân nhắc thêm, tiếp tục những ý kiến đúng và chỉnh lý văn kiện để trình Đại hội (nội bộ) của Đảng. 

Thưa các đồng chí, 

Đây là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương khoá IV. Ngay trong Hội nghị này, cũng như trong cả thời gian từ sau Đại hội IV đến nay, qua 12 cuộc hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết, nhất trí. Công việc của Đảng và Nhà nước có nhiều. Trung ương đã báo cáo rõ những ưu điểm và khuyết điểm trong các văn kiện và bản tự phê bình để trình Đại hội. Về cơ bản, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Toàn thể Hội nghị lần thứ 12 xin gửi đến đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn lời chúc mau bình phục để trở lại công tác như thường và dự Đại hội lần thứ V của Đảng. Chúc các đồng chí Trung ương mạnh khoẻ và tham gia tốt vào một số công việc phải làm tiếp để đi đến Đại hội cũng như mọi công việc ở Đại hội, bảo đảm Đại hội V thành công tốt đẹp; góp phần lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện tốt Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ và nghị quyết của Đại hội tới. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, xin chúc các đồng chí phụ nữ, toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam và thế giới mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ. 

Tôi tuyên bố bế mạc cuộc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website