Lời bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày, ngày 8/3/1982

Thưa các đồng chí thân mến, 

Sau khi thảo luận mỗi văn kiện ở Hội nghị này, Bộ Chính trị đã kết luận. Vừa rồi đồng chí Lê Đức Thọ lại nói lên những lời chân thành, tha thiết, có lý có tình về vấn đề nhân sự. Vì vậy, tôi xin kết thúc gọn cuộc Hội nghị của Trung ương. 

Hội nghị đã làm việc rất khẩn trương, để hoàn thành việc chuẩn bị Đại hội V của Đảng. Trong chín ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đã thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến rất phong phú vào những dự thảo báo cáo và đề án sẽ trình Đại hội. 

Cách làm việc là nghiêm túc và dân chủ, đánh dấu một bước tiến của Đảng ta. 

Có thể nói về cơ bản Hội nghị đạt được ba yêu cầu đã đề ra: 

1. Thống nhất ý kiến sửa và bổ sung các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng: Báo cáo chính trị, Báo cáo về kinh tế, Báo cáo về xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng. 

2. Nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80 để trình Đại hội. 

3. Nhất trí về dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V. 

Những vấn đề cá biệt chưa thật nhất trí trong các dự thảo báo cáo và riêng trong bản tự phê bình của Trung ương, các đồng chí đã phát biểu nhiều ý kiến. Đề nghị Trung ương giao cho Bộ Chính trị cân nhắc thêm, tiếp tục những ý kiến đúng và chỉnh lý văn kiện để trình Đại hội (nội bộ) của Đảng. 

Thưa các đồng chí, 

Đây là Hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương khoá IV. Ngay trong Hội nghị này, cũng như trong cả thời gian từ sau Đại hội IV đến nay, qua 12 cuộc hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết, nhất trí. Công việc của Đảng và Nhà nước có nhiều. Trung ương đã báo cáo rõ những ưu điểm và khuyết điểm trong các văn kiện và bản tự phê bình để trình Đại hội. Về cơ bản, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Toàn thể Hội nghị lần thứ 12 xin gửi đến đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn lời chúc mau bình phục để trở lại công tác như thường và dự Đại hội lần thứ V của Đảng. Chúc các đồng chí Trung ương mạnh khoẻ và tham gia tốt vào một số công việc phải làm tiếp để đi đến Đại hội cũng như mọi công việc ở Đại hội, bảo đảm Đại hội V thành công tốt đẹp; góp phần lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện tốt Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ và nghị quyết của Đại hội tới. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, xin chúc các đồng chí phụ nữ, toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam và thế giới mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ. 

Tôi tuyên bố bế mạc cuộc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website