Lời khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày

Thưa các đồng chí thân mến, 

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc. Tôi xin thay mặt Bộ Chính trị nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đến dự đông đủ. 

Rất tiếc là vì điều kiện sức khoẻ không cho phép, hôm nay đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn không đến dự Hội nghị với chúng ta được. Tôi có nhiệm vụ chuyển đến các đồng chí lời chào và lời thăm hỏi của đồng chí Lê Duẩn. Chúng ta tin rằng trong một thời gian không lâu, đồng chí Tổng Bí thư sẽ trở lại công tác như thường. 

Hội nghị lần này cần đạt ba yêu cầu sau đây: 

1. Thống nhất ý kiến sửa và bổ sung các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. 

2. Nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong 5 năm 1981-1985 để trình Đại hội. 

3. Nhất trí về dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V. 

Về nội dung, Hội nghị sẽ thảo luận: 

a) Báo cáo đánh giá kết quả đại hội tỉnh, thành và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo bổ sung một số điểm về Điều lệ Đảng, Bản kiến nghị sửa và bổ sung các văn kiện sẽ trình Đại hội. 

b) Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong 5 năm 1981-1985. 

c) Báo cáo về dự kiến cấu tạo và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V. 

Về cách làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận ở tổ, sau đó Bộ Chính trị sẽ tổng kết ý kiến thảo luận. 

Về thời gian, Hội nghị sẽ làm việc trong chín ngày, từ 26-2 đến 8-3-1982, trừ những ngày chủ nhật. Hội nghị cho ý kiến về bổ sung các văn kiện trong hai ngày; thảo luận Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong ba ngày; thảo luận về cấu tạo và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V trong ba ngày, và tổng kết Hội nghị vào ngày 8-3-1982. 

Thưa các đồng chí, 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 là kỳ họp quan trọng đóng góp vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, đồng thời là kỳ họp cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV. Mong rằng các đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết xây dựng Đảng, đưa kỳ họp này đến thành công tốt đẹp. 

Chúc Hội nghị thành công. 

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ. 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website