Lời khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh trình bày

Thưa các đồng chí thân mến, 

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc. Tôi xin thay mặt Bộ Chính trị nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đến dự đông đủ. 

Rất tiếc là vì điều kiện sức khoẻ không cho phép, hôm nay đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn không đến dự Hội nghị với chúng ta được. Tôi có nhiệm vụ chuyển đến các đồng chí lời chào và lời thăm hỏi của đồng chí Lê Duẩn. Chúng ta tin rằng trong một thời gian không lâu, đồng chí Tổng Bí thư sẽ trở lại công tác như thường. 

Hội nghị lần này cần đạt ba yêu cầu sau đây: 

1. Thống nhất ý kiến sửa và bổ sung các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. 

2. Nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong 5 năm 1981-1985 để trình Đại hội. 

3. Nhất trí về dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V. 

Về nội dung, Hội nghị sẽ thảo luận: 

a) Báo cáo đánh giá kết quả đại hội tỉnh, thành và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo bổ sung một số điểm về Điều lệ Đảng, Bản kiến nghị sửa và bổ sung các văn kiện sẽ trình Đại hội. 

b) Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong 5 năm 1981-1985. 

c) Báo cáo về dự kiến cấu tạo và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V. 

Về cách làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận ở tổ, sau đó Bộ Chính trị sẽ tổng kết ý kiến thảo luận. 

Về thời gian, Hội nghị sẽ làm việc trong chín ngày, từ 26-2 đến 8-3-1982, trừ những ngày chủ nhật. Hội nghị cho ý kiến về bổ sung các văn kiện trong hai ngày; thảo luận Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá trong ba ngày; thảo luận về cấu tạo và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V trong ba ngày, và tổng kết Hội nghị vào ngày 8-3-1982. 

Thưa các đồng chí, 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 là kỳ họp quan trọng đóng góp vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, đồng thời là kỳ họp cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV. Mong rằng các đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết xây dựng Đảng, đưa kỳ họp này đến thành công tốt đẹp. 

Chúc Hội nghị thành công. 

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ. 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website