Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khoá VII, ngày 30/7/1994

Thưa các đồng chí Cố vấn,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau một tuần làm việc tích cực, khẩn trương, vượt thời gian dự định, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã thành công tốt đẹp.

Các cơ quan chuẩn bị đề án đã làm việc tích cực; các cấp uỷ đảng, các cơ quan khoa học, các chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo cán bộ, đảng viên đã tham gia nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Cố vấn và các đồng chí được mời dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi ở tổ và ở hội trường, nhất trí cao về những vấn đề quan trọng; đồng thời có nhiều ý kiến bổ sung xác đáng, nâng cao chất lượng của các văn bản trình Hội nghị, đề ra được những quyết định đúng đắn để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Một số đồng chí Trung ương đã chuẩn bị công phu các bản tham luận, có nhiều kiến nghị phong phú. Các ngành, các cấp cần nghiên cứu kỹ các tham luận đó trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương.

Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin nói thêm một vài điểm sau đây:

1. Để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phải ra sức thực hành tiết kiệm để đầu tư phát triển, làm ăn có hiệu quả.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải có vốn lớn. Vì vậy, phải phát động và nuôi dưỡng phong trào cần kiệm xây dựng đất nước, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, chống lãng phí trong tất cả các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, các doanh nghiệp và trong nhân dân; động viên mọi người tự giác chắt chiu từng đồng tiền vốn, cần kiệm trong lao động sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng để tăng tích luỹ, dồn sức cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Phải kiên quyết đấu tranh chống tệ tham nhũng buôn lậu khá nghiêm trọng hiện nay, đang đục khoét tài sản của Nhà nước và của nhân dân, làm rối loạn trật tự, kỷ cương, phép nước, làm mất lòng tin của nhân dân, trái với bản chất giai cấp của Đảng, làm chậm tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá ta. Toàn Đảng, mọi tổ chức đảng, mọi đảng viên, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, phải gương mẫu vì sự nghiệp chung, không được thu vén cá nhân. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật, bất kể người vi phạm là ai. Những cán bộ, đảng viên mắc sai phạm phải tự giác báo cáo với Đảng, Nhà nước và quyết tâm sửa chữa. Đề nghị nhân dân nếu thấy cán bộ, đảng viên có vi phạm thì kịp thời góp ý kiến, giúp đương sự tránh mắc sai lầm; nếu đương sự cố tình vi phạm thì phát hiện với các cơ quan của Đảng và Nhà nước để xử lý. Chỉ có ngăn chặn và loại trừ được tệ tham nhũng, buôn lậu, lãng phí quan liêu thì mới bảo đảm cho Đảng ta đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

3. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững trật tự, kỷ cương. Phải mở rộng dân chủ, động viên mọi người phát huy sáng tạo, tìm tòi các phương pháp, giải pháp có hiệu quả, tạo ra phong trào cách mạng sâu rộng của hàng triệu con người. Song, phải bảo đảm tập trung, vì thiếu tập trung, buông lỏng trật tự, kỷ cương sẽ lập tức dẫn tới rối loạn.

Để thực hiện tập trung dân chủ, giữ vững trật tự, kỷ cương, cần chú ý các nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cần đưa ra bàn bạc tập thể về những chủ trương lớn; cá nhân điều hành thực hiện chủ trương mà tập thể đã quyết định. Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách và pháp luật. Việc gì trái với chính sách, pháp luật hiện hành thì nhất thiết phải báo cáo cấp trên, không được tự ý quyết định. Chống mọi hành vi tự do tuỳ tiện, cục bộ địa phương, làm sai đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải sống và làm việc theo pháp luật; đảng viên phải làm theo Điều lệ và Nghị quyết của Đảng.

4. Phải quán triệt và thực tốt đường lối, chính sách của Đảng, xây dựng nền kinh tế mở cả bên trong và với bên ngoài, đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý, đề phòng chệch hướng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cả về đối nội và đối ngoại, gây thiệt hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân, của chủ nghĩa xã hội.

5. Đoàn kết, thống nhất tạo ra sức mạnh chiến đấu của Đảng. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vấn đề này càng trở nên quan trọng, có ý nghĩa sống còn.

Hiện nay, tình hình mất đoàn kết trong lãnh đạo ở một số đảng bộ đã được giải quyết một bước. Song, ở một số nơi còn khá nghiêm trọng, phải tiếp tục giải quyết triệt để. Đoàn kết, nhất trí phải dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, như Bác Hồ từng căn dặn. Mỗi đồng chí Trung ương phải ý thức sâu sắc về việc giữ gìn và tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong Ban Chấp hành Trung ương, là hạt nhân đoàn kết trong các cấp và ngành mình phụ trách.

6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải có trí tuệ cao, có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại trên tất cả các lĩnh vực khoa học quản lý, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức nhà nước nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Trung ương phải ra sức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt. Có trình độ, có kiến thức mới nắm bắt được thời cơ, thực hiện được những nhiệm vụ khó khăn phức tạp trong hoàn cảnh mới. Cán bộ lãnh đạo không có kiến thức, thiếu trình độ hiểu biết sẽ trở thành lực cản của sự phát triển.

"Học, học nữa, học mãi", học trong nhà trường, học trong thực tiễn và tự học, đó là khẩu hiệu hành động của chúng ta để lãnh đạo thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

*
*     *

Với tinh thần trên, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương.

Chúc sức khoẻ các đồng chí Cố vấn,

Chúc sức khoẻ các đồng chí Trung ương,

Chúc sức khoẻ tất cả các đồng chí.

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website