STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Dương Văn An
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Văn An
Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Chủ tịch Quốc hội khóa X
Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Chủ tịch Quốc hội khóa X
3 Đỗ Văn Ân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
4 Hoàng Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV
5 Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
6 Lê Đức Anh
Chủ tịch nước (từ 1992 đến 1997)
Chủ tịch nước (từ 1992 đến 1997)
7 Lê Hồng Anh
Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, XI (thường trực Ban Bí thư từ 8/2011 - 1/2016); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (4/2001 - 1/2003); Bộ trưởng Bộ Công an (8/2002 - 4/2011)
Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, XI (thường trực Ban Bí thư từ 8/2011 - 1/2016); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (4/2001 - 1/2003); Bộ trưởng Bộ Công an (8/2002 - 4/2011)
8 Nguyễn Doãn Anh
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
9 Nguyễn Hoài Anh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
10 Nguyễn Hoàng Anh
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
11 Nguyễn Thúy Anh
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
12 Trần Tuấn Anh
*thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
*thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ ngày 31/1/2024
13 Vũ Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
14 Chu Ngọc Anh*
*Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 6/6/2022
*Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 6/6/2022
15 Lê Quảng Ba
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III
16 Lê Thị Thu Ba
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
17 Võ Đông Ba
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
18 Nguyễn Bá
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII, VIII
19 Trần Xuân Bách
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
20 Phạm Bái
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
21 Hà Ban
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
22 Lý Ban
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
23 Lê Thị Bân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
24 Nguyễn Lương Bằng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III, IV
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III, IV
25 Đặng Quốc Bảo
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
26 Huỳnh Văn Be
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
27 Bùi Quang Bền
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
28 Trịnh Long Biên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
29 Nguyễn Đình Bin
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
30 Lương Ngọc Bính
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình (đến tháng 10/2015)
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình (đến tháng 10/2015)
31 Phạm Văn Bính
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
32 Đào Đình Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
33 Đỗ Thanh Bình
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
34 Dương Thanh Bình
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
35 Lê Đức Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
36 Lê Hải Bình
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
37 Nguyễn Đức Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII, VIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII, VIII
38 Nguyễn Hòa Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
39 Nguyễn Thái Bình
Bộ trưởng Bộ nội vụ (kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương)
Bộ trưởng Bộ nội vụ (kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương)
40 Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
41 Nguyễn Thị Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
42 Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
43 Phan Thanh Bình
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
44 Trần Tử Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III
45 Trương Hòa Bình
Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
46 Võ Thanh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đến tháng 9/2008)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đến tháng 9/2008)
47 Nguyễn Thế Bôn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V
48 Nguyễn Thới Bưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
49 Phạm Thái Bường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
50 Hoàng Cầm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website