STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
251 Hồ Quang Hóa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
252 Dương Đức Hòa
253 Hà Trọng Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI
254 Lê Quang Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
255 Nguyễn Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI (dự khuyết)
256 Nguyễn Thị Thanh Hòa
257 Phương Minh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
258 Trần Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
259 Bùi Thị Minh Hoài Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
260 Hoàng Văn Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III
261 Lê Minh Hoan Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp
262 Nguyễn Đức Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
263 Trần Đình Hoan Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX (Thường trực Ban Bí thư từ 4/2001 đến 7/2001);Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 7/2001 đến 4/2006)
264 Hoàng Công Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
265 Trần Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
266 Trần Quốc Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V
267 Lê Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
268 Trần Thị Minh Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
269 Vũ Huy Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
270 Vũ Ngọc Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
271 Vũ Tuyên Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
272 Đặng Thành Học Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
273 Nguyễn Văn Hới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
274 Hoàng Văn Hon Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
275 Nguyễn Văn Hơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
276 Nguyễn Thị Kim Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
277 Vũ Thị Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI
278 Lê Doãn Hợp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
279 Võ Nhân Huân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
280 Bùi Văn Huấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
281 Đoàn Minh Huấn Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
282 Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Hà Nội
283 Đinh Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đến tháng 10-2010)
284 Hà Thiết Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI
285 Lữ Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
286 Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đến tháng 10/2020
287 Nguyễn Mạnh Hùng Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)
288 Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (7/2006 - 7/2011); Chủ tịch Quốc hội (từ 7/2011 - 3/2016)
289 Nguyễn Văn Hùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
290 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum
291 Phạm Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V, VI
292 Phạm Xuân Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
293 Phan Thế Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
294 Vũ Quốc Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
295 Lê Minh Hưng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
296 Nguyễn Tấn Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
297 Phạm Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII
298 Lê Minh Hương Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ 1991 đến 2002
299 Nguyễn Đình Hương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
300 Trần Quốc Hương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website