STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
251 Hồ Quang Hóa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
252 Dương Đức Hòa
253 Hà Trọng Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI
254 Lê Quang Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
255 Nguyễn Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI (dự khuyết)
256 Nguyễn Thị Thanh Hòa
257 Phương Minh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
258 Trần Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
259 Bùi Thị Minh Hoài Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
260 Hoàng Văn Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III
261 Lê Minh Hoan Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp
262 Nguyễn Đức Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
263 Trần Đình Hoan Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX (Thường trực Ban Bí thư từ 4/2001 đến 7/2001);Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 7/2001 đến 4/2006)
264 Hoàng Công Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX
265 Trần Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
266 Trần Quốc Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V
267 Lê Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
268 Trần Thị Minh Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
269 Vũ Huy Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
270 Vũ Ngọc Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
271 Vũ Tuyên Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII
272 Đặng Thành Học Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
273 Nguyễn Văn Hới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
274 Hoàng Văn Hon Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
275 Nguyễn Văn Hơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI, VII
276 Nguyễn Thị Kim Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
277 Vũ Thị Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI
278 Lê Doãn Hợp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
279 Võ Nhân Huân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
280 Bùi Văn Huấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X
281 Đoàn Minh Huấn Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
282 Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Hà Nội
283 Đinh Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đến tháng 10-2010)
284 Hà Thiết Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI
285 Lữ Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
286 Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đến tháng 10/2020
287 Nguyễn Mạnh Hùng Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)
288 Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (7/2006 - 7/2011); Chủ tịch Quốc hội (từ 7/2011 - 3/2016)
289 Nguyễn Văn Hùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
290 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum
291 Phạm Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II, III, IV, V, VI
292 Phạm Xuân Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
293 Phan Thế Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII
294 Vũ Quốc Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX
295 Lê Minh Hưng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
296 Nguyễn Tấn Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
297 Phạm Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết), VI, VII
298 Lê Minh Hương Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ 1991 đến 2002
299 Nguyễn Đình Hương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
300 Trần Quốc Hương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website