STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
51 Tất Thành Cang Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
52 Vũ Trọng Cảnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
53 Huỳnh Minh Chắc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
54 Nguyễn Chân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
55 Nguyễn Thọ Chân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
56 Nguyễn Chấn Ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa IV (dự khuyết)
57 Nguyễn Chánh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết)
58 Bùi Minh Châu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
59 Lữ Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI
60 Nguyễn Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
61 Nguyễn Văn Chi Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X; Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, X; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X (từ 1/2003 đến 01/2011)
62 Nguyễn Văn Chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
63 Võ Trần Chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
64 Lê Chiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65 Cao Đăng Chiếm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI
66 Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
67 Hà Ngọc Chiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
68 Hoàng Xuân Chiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
69 Nguyễn Nhân Chiến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đến tháng 10/2020
70 Trần Thị Trung Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
71 Trịnh Văn Chiến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đến tháng 10/2020
72 Võ Minh Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
73 Vũ Tiến Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X,
74 Nguyễn Văn Chiền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
75 Nguyễn Văn Chiểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
76 Trường Chinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III, IV, V
77 Đỗ Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII
78 Dương Quốc Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV
79 Mai Văn Chính Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
80 Nguyễn Văn Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII
81 Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
82 Nguyễn Chơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
83 Đặng Vũ Chư Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
84 Lê Viết Chữ *thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 7/2020
85 Nguyễn Đức Chung *Tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 11/8
86 Nguyễn Huy Chương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI
87 Phạm Thị Hải Chuyền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
88 Trần Quang Cơ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
89 Nguyễn Nhiêu Cốc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
90 Nguyễn Côn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương III, IV, V
91 Võ Chí Công Chủ tịch nước (từ 1987 đến 1992)
92 Hoàng Xuân Cừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
93 Nguyễn Ngọc Cừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
94 Nguyễn Văn Cừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
95 Vũ Đình Cự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
96 Trần Thị Kim Cúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
97 Nguyễn Thành Cung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
98 Đinh Văn Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
99 Huỳnh Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
100 Nguyễn Tân Cương Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website