STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
51 Tất Thành Cang Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
52 Vũ Trọng Cảnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết)
53 Huỳnh Minh Chắc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
54 Nguyễn Chân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết)
55 Nguyễn Thọ Chân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III (dự khuyết)
56 Nguyễn Chấn Ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa IV (dự khuyết)
57 Nguyễn Chánh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa II (dự khuyết)
58 Bùi Minh Châu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
59 Lữ Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI
60 Nguyễn Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V, VI
61 Nguyễn Văn Chi Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X; Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, X; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X (từ 1/2003 đến 01/2011)
62 Nguyễn Văn Chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V
63 Võ Trần Chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
64 Lê Chiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65 Cao Đăng Chiếm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI
66 Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
67 Hà Ngọc Chiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
68 Hoàng Xuân Chiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
69 Nguyễn Nhân Chiến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đến tháng 10/2020
70 Trần Thị Trung Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX
71 Trịnh Văn Chiến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đến tháng 10/2020
72 Võ Minh Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
73 Vũ Tiến Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X,
74 Nguyễn Văn Chiền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
75 Nguyễn Văn Chiểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
76 Trường Chinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I, II, III, IV, V
77 Đỗ Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII
78 Dương Quốc Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa III, IV
79 Mai Văn Chính Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
80 Nguyễn Văn Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII
81 Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
82 Nguyễn Chơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
83 Đặng Vũ Chư Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
84 Lê Viết Chữ *thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 7/2020
85 Nguyễn Đức Chung *Tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 11/8
86 Nguyễn Huy Chương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI
87 Phạm Thị Hải Chuyền Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
88 Trần Quang Cơ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (dự khuyết), VII
89 Nguyễn Nhiêu Cốc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII
90 Nguyễn Côn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương III, IV, V
91 Võ Chí Công Chủ tịch nước (từ 1987 đến 1992)
92 Hoàng Xuân Cừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X
93 Nguyễn Ngọc Cừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (dự khuyết)
94 Nguyễn Văn Cừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa I
95 Vũ Đình Cự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII
96 Trần Thị Kim Cúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X
97 Nguyễn Thành Cung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
98 Đinh Văn Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI
99 Huỳnh Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII
100 Nguyễn Tân Cương Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website